Kulttuuri, Matkustelu, Yleistä

Onko Suomessa asuminen vaikeaa ulkomaalaiselle?

Suomi

Suomi on kallis, sen ilmasto on karu ja suomalaiset vaikuttavat pääsääntöisesti melko sisäänpäinkääntyneiltä. Jotta saisi Suomesta töitä, tulisi yleensä osata suomen kieltä, mikä on todella hankala kaikkine synonyymeineen ja sijapäätteineen. Auktorisoitua kääntämistä voi käyttää moneen eri tarkoitukseen, mutta esimerkiksi asiakaspalvelijan tai myyjän on osattava suomea – tai ruotsia, jos ollaan maan ruotsinkielisissä osissa. Myös byrokratia hankaloittaa Suomessa asumista. Esimerkiksi oleskeluluvan saaminen ei ole helppoa, ja kansalaisuuden saaminen on vielä vaikeampaa.

Suomessa asuminen ja Suomeen sopeutuminen ei ole kovin helppoa ulkomaalaistaustaiselle henkilölle. Jos ei ole EU-kansalainen, luvassa on paljon paperisotaa. Työpaikan tai asunnon löytäminen tuskin sujuu hetkessä, vaikka olisikin kotoisin EU:sta.

Onko Suomessa opiskeleminen vaikeaa?

Ulkomaalainen opiskelija voi opiskella Suomessa vaihto-opiskelijana, tai suorittaa vaikka kokonaisen tutkinnon. Helsingin yliopistossa ja korkeakouluissa on jonkin verran ulkomaalaisia opiskelijoita. Helsingissä voi opiskella niin antropologiaa kuin vaikkapa eläinlääketiedettä.

Ulkomaalaisella opiskelijalla tulee olla vakuutus, opiskelupaikka, asunto ja rahaa, kun hän saapuu Suomeen. Maahanmuuttoviraston sivuilta selviää, tarvitseeko ulkomaalainen opiskelija myös oleskeluluvan. Suomalaiset opiskelijat saavat opintotukea, mikä koostuu opintorahasta, asumistuesta ja mahdollisuudesta halpakorkoiseen opintolainaan. Ulkomaalaisen opiskelijan pitää rahoittaa opiskelemisensa itse. Koska Suomi on kallis maa – varsinkin Helsinki tunnetaan todella kalliina kaupunkina –, vaihto-opiskelijoita ei ole kovin runsaasti. Yksiön vuokra Helsingissä voi olla tuhat euroa, ja ruokakaupan hinnat pöyristyttävät muita eurooppalaisiakin. Suomalaisen opiskelijan opintotuki ei aina riitä edes vuokraan, vaan opiskelijoiden on käytävä töissä opintojensa ohella. Ulkomaalainen opiskelija on siis paljon huonommassa asemassa kuin suomalainen, sillä hän ei saa opintotukea. Niin kauan kuin hän ei osaa suomea, on opintojen oheen sopivan työpaikan löytäminenkin hyvin vaikeaa. Monella ulkomaalaisella opiskelijalla onkin apuraha tai stipendi, minkä turvin hän voi rahoittaa opiskelunsa Suomessa.

Ulkomaalaisen opiskelijan vaikeuksia ovat myös asunnon löytäminen (edullisista vuokra-asunnoista on huutava pula isoissa kaupungeissa), työluvan saaminen ja lukukausimaksuista selviäminen. EU-maan, ETA-maan, Sveitsin tai Pohjoismaan kansalainen voi tehdä työtä opiskeluaikaan ilman rajoituksia tai lupaa.

Muiden maiden kansalaiset voivat tehdä töitä opiskelijan oleskeluluvalla, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyön tekemistä. Opiskelijan työluvalla voi myös tehdä lukukauden aikana osa-aikaista työtä. Kesä- ja joululomien aikana työ voi olla myös kokopäiväistä. Jos opiskelija ei ole EU-maan tai ETA-maan kansalainen, tulee hänen maksaa alemmista ja ylemmistä englanninkielisistä korkeakoulututkinnoista lukukausimaksu.

Onko Suomessa työskenteleminen vaikeaa?

Toisen EU-kansalaisen on helppo muuttaa Suomeen ja alkaa työskennellä siellä – jos siis onnistuu saamaan työpaikan. EU-kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa tai työlupaa. Jos hän asuu Suomessa yli 3 kuukautta, tulee hänen rekisteröityä asukkaaksi. Rekisteröityminen on käytännössä ilmoitusluontoinen asia, jos henkilöllä on työpaikka tai yritys, opiskelupaikka, pidempiaikainen perheside tai riittävästi rahaa.

Jos kyseessä on esimerkiksi venäläinen tai kiinalainen, tarvitsee hän oleskeluluvan. Oleskelulupaa varten tarvitaan työpaikka. Työpaikka ja oleskelulupa pitää olla haettuina jo ennen Suomeen tulemista. Kausityöntekijä hakee kausityölupaa Maahanmuuttovirastosta, ja sen voi saada enintään 9 kuukaudeksi. Jos työ on alle kolmen kuukauden keikka ja sen hakija on viisumivelvollisesta maasta, haetaan kausityöviisumia Suomen edustustosta.

Oleskeluluvan voi saada muullakin perusteella, esimerkiksi perhesiteiden perusteella. Riippuu oleskelulupapäätöksestä ja -kortista, saako henkilö työskennellä Suomessa, vai pitääkö hänen hakea oleskelulupaa myös työskentelyä varten. Maahanmuuttovirasto seuraa ulkomaalaisten oleskeluoikeuksia aktiivisesti, joten sääntöjä kannattaa noudattaa.

Kaunis nainen

Joskus on mahdollista työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa, eli pelkällä viisumilla. Turvapaikanhakija voi työskennellä oleskeltuaan maassa tarpeeksi pitkään, esimerkiksi kolme kuukautta.

Vaikka saisikin työpaikan ja oleskeluluvan työntekoa varten, voivat puoliso tai lapset jäädä lähtömaahan. Perheenyhdistäminen vaatii melko korkeat tulot, sillä Maahanmuuttovirasto haluaa varmistaa, että perheenyhdistämisen hakijalla on mahdollisuus elättää perheensä. Jos perheessä on kaksi aikuista ja kaksi lasta, hakijan pitää tienata nettona ainakin 2600 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa noin 4000 euron bruttopalkkaa, mikä on suomalaisittain jo todella paljon. Yli 50 % suomalaisista tienaa tätä vähemmän. Suomen yleisin ammatti on myyjä, ja myyjän tuntipalkka on noin 12 euroa: hänen bruttopalkkansa on siis noin 1800 euroa kuussa. Moni maahanmuuttaja työskentelee matalapalkka-aloilla, missä tuntipalkat voivat olla vain 9 euroa.