Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Miten musiikkiterapia toimii ja auttaa?

Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille ihmisille – myös heille, joilla ei ole mitään aikaisempaa soitto- tai lauluhistoriaa. Musiikin terapeuttiset vaikutukset eivät riipu siitä, kokeeko henkilö itse olevansa musikaalinen. Musiikki rentouttaa, aktivoi eri aivoalueita ja tuottaa mielihyvää, vaikka henkilö kokisi olevansa täysin epämusikaalinen tai rytmitajuton. 

Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia tarkoittaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kuntoutus- ja hoitomuotoa, jossa käytetään rytmiä, harmoniaa ja muita musiikin elementtejä vuorovaikutuksen välineenä. Musiikkiterapiaa voidaan tarjota sekä yksilö- että ryhmäterapiana, ja sekä muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää monien eri psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden hoidossa. Perinteisesti musiikkiterapiaa on käytetty kehitysvammaisten kuntoutuksessa sekä psykiatristen oireiden ja sairauksien hoidossa, mutta nyttemmin musiikkiterapiaa on opittu käyttämään myös kommunikaatiohäiriöiden, päihderiippuvuuksien, työuupumisen ja kroonistuneen kivun hoidossa. Musiikkiterapian on huomattu toimivan myös neurologisten ongelmien hoidossa. Musiikin kuuntelu ja sen tuottaminen kuntouttaa aivohalvauspotilaita ja Parkinsonin tautia sairastavia, sekä vähentää dementikkojen käytöshäiriöitä.

Musiikkiterapialla on Suomessa jo vuosikymmeniä vanhat perinteet. Sitä alettiin käyttää systemaattisesti jo 1960-luvulla. Ensimmäiset musiikkiterapeuttien koulutukset käynnistyivät 1970-luvun alussa. Tänä päivänä musiikkiterapeutteja löytyy niin sosiaalihuollosta, kehitysvammaisten laitoksista, kouluista, vankiloista, sairaaloista kuin vanhustenhoitopuoleltakin. Musiikkia käytetään myös saattohoidossa. Musiikkiterapiaan mennään yleensä lääkärin lähetteellä, ja silloin asiakkaalle koituvat kustannukset ovat hyvin pienet. 

Musiikki parantaa ja rauhoittaa

Mies kuuntelee musiikkia

Musiikkiterapiaistunnossa musiikkia pidetään välineenä, ei itsetarkoituksena. Musiikkiterapiatuokion aikana potilas voi kuunnella musiikkia, soittaa, laulaa, tanssia, improvisoida tai säveltää ja sanoittaa omia laulujaan. Myös musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito voivat kuulua musiikkiterapiaan.

Musiikki ei ole vain ääniä ja säveliä. Musiikki aktivoi lähestulkoon kaikkia aivoalueita. Musiikki toimii eri tilanteissa eri tavalla. Joskus musiikki auttaa keskittymään, joskus se taas saa ajatukset siirtymään menneeseen herätellen tapahtumamuistin ja tunteiden käsittelyn alueita. Olosta voi tulla hyvinkin melankolinen, jos mieleen nousee nostalgisia tai negatiivissävytteisiä muistoja. Toisinaan musiikin kuuntelu piristää, kohentaa mielialaa ja poistaa stressiä. Musiikilla voidaan siis sekä stimuloida että rauhoittaa. Musiikin kuunteleminen tai tuottaminen lievittää myös erilaisia kiputiloja. 

Musiikin tuottaminen on vielä tuottavampaa kuin musiikin kuuntekeminen. Aivohalvauspotilaiden motoriset kyvyt palautuvat nopeammin, jos he soittavat esimerkiksi rumpuja. Motoristen kykyjen lisäksi musiikki vaikuttaa kieleen sekä kognitiivisiin toimintoihin.

Musiikin uskotaan voivan auttaa myös tarkkaavaisuushäiriöstä kärsiviä lapsia tai autismin kirjon potilaita käsittelemään tunteitaan, keskittymään ja kommunikoimaan muiden kanssa. 

Musiikkiterapia aktivoi alitajuista mielenmaisemaa. Musiikkiterapia saattaa paljastaa salattuja, unohdettuja ja torjuttuja asioita. Musiikki herättää ihmisessä voimakkaita tunteita helpommin kuin mikään muu aistiärsyke. Asioiden käsittely hoituu musiikin avulla turvallisesti, symbolisen etäisyyden päästä. Musiikkiterapia sopiikin oikein hyvin masennuksen hoitoon. 

Musiikki on ilmaisukanava tunteille 

Musiikkiterapia auttaa masennuksen, ahdistuneisuuden ja epävakauden hoidossa. Masennus on valitettavan yleistä Suomessa, jopa niin yleistä, että se on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. 3500 henkilö vuodessa jää työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia, ja heistä valtaosa on naisia (kaksi kolmasosaa). 

Mies soittaa kitaraa

Musiikkiterapia, minkä aikana edistetään potilaan hyvinvointia musiikillisin keinoin, voisi toimia monelle masentuneelle ihmiselle. Riippuu tilanteesta, toimiiko musiikin kuuntelu tai tuottaminen pääasiallisena ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä terapiaistunnon aikana, vai onko se vain rikastuttamassa ja rohkaisemassa puheeseen perustuvaa kommunikointia. Musiikkikappaleen tai -kappaleiden jälkeen omista tunteista ja kokemuksista voi olla helpompi puhua, onhan sisäinen kokemus muuttunut musiikkihetken aikana ulkoiseksi. Pieni välimatka saa aikaan se, että ajatukset voidaan jakaa, ja terapeutin avulla analysoida. 

Musiikki ja soittaminen synnyttävät emotionaalisia mielleyhtymiä, muistoja ja mielikuvia. Levoton potilas rentoutuu ja toisin päin: apaattinen ja passiivinen potilas piristyy ja muuttuu toiminnallisuudeksi. Musiikki rohkaisee ilmaisemaan tunteita ja ajatuksia, joita on aikaisemmin saattanut pelätä paljastamasta. Terapia toimii parhaiten, kun potilas on luottavainen ja avoin itseään ja terapeuttia kohtaan.

Musiikin rentouttavista, stressiä poistavista ja terapeuttisista vaikutuksista voi nauttia myös itsenäisesti. Jos etsit tekemistä vapaa-aikaan, on laulaminen tai jonkin instrumentin soittaminen mitä parhain vaihtoehto. Uuden soittimen oppiminen kasvattaa itseluottamusta, ja musiikkia tuottaessa aivot nollautuvat kiireisen työ- tai koulupäivän jälkeen. Piano ja kitara ovat helppoja soittimia aloittelijalle, mutta myös esimerkiksi harmonikkaa kannattaa harkita. Harmonikkamyynti Dynamis on paikka löytää oma kurttu ja aloittaa uusi harrastus!