Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille ihmisille – myös heille, joilla ei ole mitään aikaisempaa soitto- tai lauluhistoriaa. Musiikin terapeuttiset vaikutukset eivät riipu siitä, kokeeko henkilö itse olevansa musikaalinen. Musiikki rentouttaa, aktivoi eri aivoalueita ja tuottaa mielihyvää, vaikka henkilö kokisi olevansa täysin epämusikaalinen tai rytmitajuton. 

Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia tarkoittaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kuntoutus- ja hoitomuotoa, jossa käytetään rytmiä, harmoniaa ja muita musiikin elementtejä vuorovaikutuksen välineenä. Musiikkiterapiaa voidaan tarjota sekä yksilö- että ryhmäterapiana, ja sekä muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää monien eri psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden hoidossa. Perinteisesti musiikkiterapiaa on käytetty kehitysvammaisten kuntoutuksessa sekä psykiatristen oireiden ja sairauksien hoidossa, mutta nyttemmin musiikkiterapiaa on opittu käyttämään myös kommunikaatiohäiriöiden, päihderiippuvuuksien, työuupumisen ja kroonistuneen kivun hoidossa. Musiikkiterapian on huomattu toimivan myös neurologisten ongelmien hoidossa. Musiikin kuuntelu ja sen tuottaminen kuntouttaa aivohalvauspotilaita ja Parkinsonin tautia sairastavia, sekä vähentää dementikkojen käytöshäiriöitä.

Musiikkiterapialla on Suomessa jo vuosikymmeniä vanhat perinteet. Sitä alettiin käyttää systemaattisesti jo 1960-luvulla. Ensimmäiset musiikkiterapeuttien koulutukset käynnistyivät 1970-luvun alussa. Tänä päivänä musiikkiterapeutteja löytyy niin sosiaalihuollosta, kehitysvammaisten laitoksista, kouluista, vankiloista, sairaaloista kuin vanhustenhoitopuoleltakin. Musiikkia käytetään myös saattohoidossa. Musiikkiterapiaan mennään yleensä lääkärin lähetteellä, ja silloin asiakkaalle koituvat kustannukset ovat hyvin pienet. 

Musiikki parantaa ja rauhoittaa

Mies kuuntelee musiikkia

Musiikkiterapiaistunnossa musiikkia pidetään välineenä, ei itsetarkoituksena. Musiikkiterapiatuokion aikana potilas voi kuunnella musiikkia, soittaa, laulaa, tanssia, improvisoida tai säveltää ja sanoittaa omia laulujaan. Myös musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito voivat kuulua musiikkiterapiaan.

Musiikki ei ole vain ääniä ja säveliä. Musiikki aktivoi lähestulkoon kaikkia aivoalueita. Musiikki toimii eri tilanteissa eri tavalla. Joskus musiikki auttaa keskittymään, joskus se taas saa ajatukset siirtymään menneeseen herätellen tapahtumamuistin ja tunteiden käsittelyn alueita. Olosta voi tulla hyvinkin melankolinen, jos mieleen nousee nostalgisia tai negatiivissävytteisiä muistoja. Toisinaan musiikin kuuntelu piristää, kohentaa mielialaa ja poistaa stressiä. Musiikilla voidaan siis sekä stimuloida että rauhoittaa. Musiikin kuunteleminen tai tuottaminen lievittää myös erilaisia kiputiloja. 

Musiikin tuottaminen on vielä tuottavampaa kuin musiikin kuuntekeminen. Aivohalvauspotilaiden motoriset kyvyt palautuvat nopeammin, jos he soittavat esimerkiksi rumpuja. Motoristen kykyjen lisäksi musiikki vaikuttaa kieleen sekä kognitiivisiin toimintoihin.

Musiikin uskotaan voivan auttaa myös tarkkaavaisuushäiriöstä kärsiviä lapsia tai autismin kirjon potilaita käsittelemään tunteitaan, keskittymään ja kommunikoimaan muiden kanssa. 

Musiikkiterapia aktivoi alitajuista mielenmaisemaa. Musiikkiterapia saattaa paljastaa salattuja, unohdettuja ja torjuttuja asioita. Musiikki herättää ihmisessä voimakkaita tunteita helpommin kuin mikään muu aistiärsyke. Asioiden käsittely hoituu musiikin avulla turvallisesti, symbolisen etäisyyden päästä. Musiikkiterapia sopiikin oikein hyvin masennuksen hoitoon. 

Musiikki on ilmaisukanava tunteille 

Musiikkiterapia auttaa masennuksen, ahdistuneisuuden ja epävakauden hoidossa. Masennus on valitettavan yleistä Suomessa, jopa niin yleistä, että se on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. 3500 henkilö vuodessa jää työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia, ja heistä valtaosa on naisia (kaksi kolmasosaa). 

Mies soittaa kitaraa

Musiikkiterapia, minkä aikana edistetään potilaan hyvinvointia musiikillisin keinoin, voisi toimia monelle masentuneelle ihmiselle. Riippuu tilanteesta, toimiiko musiikin kuuntelu tai tuottaminen pääasiallisena ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä terapiaistunnon aikana, vai onko se vain rikastuttamassa ja rohkaisemassa puheeseen perustuvaa kommunikointia. Musiikkikappaleen tai -kappaleiden jälkeen omista tunteista ja kokemuksista voi olla helpompi puhua, onhan sisäinen kokemus muuttunut musiikkihetken aikana ulkoiseksi. Pieni välimatka saa aikaan se, että ajatukset voidaan jakaa, ja terapeutin avulla analysoida. 

Musiikki ja soittaminen synnyttävät emotionaalisia mielleyhtymiä, muistoja ja mielikuvia. Levoton potilas rentoutuu ja toisin päin: apaattinen ja passiivinen potilas piristyy ja muuttuu toiminnallisuudeksi. Musiikki rohkaisee ilmaisemaan tunteita ja ajatuksia, joita on aikaisemmin saattanut pelätä paljastamasta. Terapia toimii parhaiten, kun potilas on luottavainen ja avoin itseään ja terapeuttia kohtaan.

Musiikin rentouttavista, stressiä poistavista ja terapeuttisista vaikutuksista voi nauttia myös itsenäisesti. Jos etsit tekemistä vapaa-aikaan, on laulaminen tai jonkin instrumentin soittaminen mitä parhain vaihtoehto. Uuden soittimen oppiminen kasvattaa itseluottamusta, ja musiikkia tuottaessa aivot nollautuvat kiireisen työ- tai koulupäivän jälkeen. Piano ja kitara ovat helppoja soittimia aloittelijalle, mutta myös esimerkiksi harmonikkaa kannattaa harkita. Harmonikkamyynti Dynamis on paikka löytää oma kurttu ja aloittaa uusi harrastus! 

Liiketoiminta, Teknologia, Yleistä

Helsinki

Helsinki on maamme pääkaupunki, missä asuu yli 648 000 ihmistä. Näin valtava ihmismäärä tarkoittaa sitä, että erilaisille palveluille riittää kysyntää, ja että erilaisille tuotteille on ostajia. Helsingissä on runsaasti työpaikkoja, ja se houkuttelee myös uusia yrittäjiä. Tuntuu luontevalta perustaa yritys sinne, missä asiakkaatkin ovat.  

Yrityksen perustaminen tapa luoda itselle työpaikka

Työpaikan saaminen ei ole helppoa, eikä edes korkea koulutus takaa töiden saamista. Varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella korkeakoulutettujen on vaikea saada itselleen koulutustaan vastaavaa työtä. Yrityksen perustaminen on tapa luoda itselle työpaikka ja päästä tekemään itseä kiinnostavia asioita. Uusia yrityksiä perustetaan vuodessa noin 18 000–19 000 kappaletta. Yritysten määrä jatkaa kasvuaan erityisesti suurissa kaupungeissa. Ihmisiä siirtyy yrittäjiksi merkittävästi enemmän kuin aiemmin. Varsinkin kasvukeskuksissa sivutoiminen yrittäjyys on yleistä, eli rahat hankitaan sekä palkkatöissä että oman yrityksen tai laskutuspalvelun kautta.

Eniten uusia yrityksiä syntyy Uudellemaalle, seuraavaksi eniten Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Kaupungeista eniten uusia yrityksiä perustetaan Tampereelle, Turkuun, Helsinkiin ja muualle pääkaupunkiseudulle. Merkittävä osa uusista yrityksistä on maahanmuuttajien perustamia. Toki yrityksiä perustetaan myös maaseudulle. Maaseudulla perustetaan varsinkin maa-, metsä- ja biotalouteen liittyviä yrityksiä, mutta toki maaseudulla tarvitaan myös erilaisia palveluja.

Pääkaupunkiseutu voi olla hyvä paikka perustaa uusi yritys

Työpaikka

Yrityksen perustaminen on aina askel tuntemattomaan. Kukaan ei voi sanoa etukäteen, menestyykö yritys vai ei. Yrityksen sijainnilla ei ole enää samanlaista merkitystä kuin joskus aiemmin, sillä varsinkin digitaalisessa ympäristössä toimivat yritykset voivat sijaita aivan missä tahansa, missä vain pääsee verkkoon. Kampaamot, kivijalkakaupat, hierontasalongit ja muut henkilökohtaista palvelua tarjoavat yritykset toki kannattaa edelleen perustaa sinne, missä asiakkaiden on helppo ne löytää. Toisaalta, asiakkaat ovat valmiita matkustamaan jonkin verran, jos yritys on erikoistunut johonkin harvemmin tarjolla olevaan palveluun, tai jos yritys on saanut erittäin hyvän maineen. 

Pääkaupunkiseutu on kieltämättä potentiaalisen tuntuinen paikka uudelle yritykselle. Liiketilojen vuokrat saattavat olla paljon korkeammat kuin muualla maassa, mutta yrittämisen riski vähenee, kun yritys on lähellä asiakkaita, työvoimaa, muita yrityksiä ja niiden tarjoamia palveluja. Kaupungistuminen lisää yritysten tuottavuutta ja asiakaskuntaa, joten yritysten määrä Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla pysyy varmasti kasvusuuntaisena.  

Edes pääkaupunkiseudulle perustetut yritykset eivät välttämättä kannata. Vain joka toinen uusi yritys toimii viiden vuoden päästä perustamisesta. Ensimmäinen vuosi saatetaan mennä innon ja starttirahan turvin, mutta jos starttiraha loppuu eikä asiakkaita vieläkään löydy, voi yrityksen lopettaminen alkaa tuntua taloudellisesti ajateltuna parhaalta ratkaisulta. Toinen syy sille, että niin moni yritys lopettaa, on varmasti yrittämisen rankkuus. Yrittäjä tekee pidempää työviikkoa kuin palkansaaja. 50–60-tuntiset työviikot eivät ole harvinaisia, ja osa tekee jopa 70–100-tuntista työviikkoa. Uusien työntekijöiden palkkaaminen koetaan riskialttiina ja aikaa vievänä prosessina. Helsinkiläisten yritysten henkilöstövuokraus on yksi tapa saada työvoimaa joustavasti ja pienellä riskillä.

Miten pärjätä yrittäjänä pääkaupunkiseudulla?

Menestyvä yritys

Kuten sanottu, pelkkä sijainti ei ratkaise sitä, menestyykö yritys vai ei. Menestyvän yrityksen voi perustaa yhtä hyvin Rovaniemelle, Lapinjärvelle kuin Helsinkiin. Riippuu paljon toimialasta ja liikeideasta, minne yritys kannattaa perustaa. Aivan uudenlaiset liikeideat ja liiketoimintamallit toimivat ehkä paremmin pääkaupunkiseudulla kuin maaseudun harvalukuisissa kunnissa. 

Helsingissä on paljon potentiaalisia asiakkaita, mutta myös kilpailua. Yrityksen voi olla vaikea erottua jo asiakaskuntansa vakiinnuttaneiden, vanhojen yritysten joukosta. Yrittäjän kannattaakin hioa liikeideansa timanttiseksi jo ennen yrityksen perustamista, ja panostaa mainostamiseen. Asiakkaat löytyvät tänä päivänä netin kautta, vaikka kyseessä olisi kivijalkakauppa tai jotain henkilökohtaista palvelua tarjoava yritys. Digimarkkinointiin voi hankkia ulkopuolista apua, jotta saa toimivat ja helposti löytyvät verkkosivut sekä mielenkiintoista sisältöä sosiaaliseen mediaan.

Pääkaupunkiseudun yritysten on erityisen tärkeää panostaa palvelun laatuun, sillä asiakkailla on valinnanvaraa. Esimerkiksi maaseudulla on melko tavallista odotella LVI-asentajaa jopa puoli vuotta, sillä toista vaihtoehtoa ei ole. Pääkaupunkiseudulla tällainen ei vetele, sillä asiakas peruuttaa tilauksen ja hankkii palvelun sellaiselta yrittäjältä, joka pystyy korjaamaan putket jo samana päivänä. Huono maine leviää nopeasti, ja tilaukset tyssäävät. Erilaiset tempaukset ja kampanjat, aktiivinen rooli sosiaalisessa mediassa ja erinomainen palvelu ovat avaimia yrittäjänä pärjäämiseen – niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin maassa. 

Kulttuuri, Matkustelu, Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Helsingissä voi tehdä vaikka mitä – eikä kaikista vapaa-ajan aktiviteeteista tarvitse maksaa euroakaan. Helsingissä voi harrastaa ja puuhata myös aivan ilmaiseksi.  

Ilmaista tekemistä vapaa-aikaan 

Helsingin kirjastoissa voit lukea kirjoja ja lehtiä ilmaiseksi. Halutessasi voit lainata niitä kotiin. Kirjastokortin avulla voit lukea myös e-kirjoja ja e-lehtiä sekä katsella elokuvia omalla tietokoneellasi. Kaiken tämän varmasti jo tiesitkin, mutta tiesitkö sitä, että kirjastosta voi lainata ilmaiseksi myös porakoneita, luistimia ja suksia, tennismailoja, ompelukoneita, soittimia, nokkakärryjä, kuormapyöriä ja sykemittareita?

Kaupunkiverstas Oodissa voit käyttää ilmaiseksi lähes kaikkia laitteita ja palveluita. Oodissa voit testata 3D-tulostimia, laserleikkureita, UV-tulostimia, 3D-jyrsimiä tai vaikka kirjovaa ompelukonetta. Jos haluat harrastaa musiikkia, voit käyttää äänitysstudiota tai soittohuoneita. Oodissa pääset käyttämään myös mediatyöasemia ja konsolipelejä. 

Ilmaistapahtumia ja ilmaisia konsertteja löytyy Helsingistä varsinkin kesäaikaan. Monissa museoissa on ilmaispäiviä, jolloin pääsee tutustumaan taiteeseen tai historiaan täysin ilman pääsymaksua. Myöskään Suomenlinnassa tai Seurasaaressa ei peritä pääsymaksua, mutta Suomenlinnaan ei pääse kävellen. Paikallisliikenteen lipulla pääset tutustumaan tuohon merelliseen ulkoilmamuseoon. 

Uimarannat, puistot, talvipuutarhat, Kaisaniemen kasvitieteellinen ulkopuutarha ja Helsingin lukuisat ulkoilualueet ovat täysin maksuttomia paikkoja viettää vapaa-aika jo yksin tai kavereiden kanssa. Hietaniemen uimaranta on luultavasti Suomen tunnetuin ranta, millä ottaa aurinkoa, uida meressä tai syödä jäätelöä.

Monenlaisia liikuntaharrastuksia 

Helsingissä eivät liikuntaharrastukset heti lopu! Voit kokeilla jotain uutta lajia vaikka viikoittain. Pelkästään joogatyylejä löytyy ilmajoogasta naurujoogaan ja äijäjoogasta yin-joogaan. Parkouria, balettia, lavatansseja, jalkapalloa, ratsastusta, kuntonyrkkeilyä, itsepuolustuslajeja… valitse mieleisesti! Kansalaisopistoissa ja uimahalleissa voi harrastaa liikuntaa pikkurahalla. Uimahalleissa voi tehdä muutakin kuin uida, esimerkiksi kokeilla vesijuoksua tai osallistua jollekin ohjatulle vesiliikuntatunnille. Kesäaikaan saatat päästä parilla kolikolla mukaan puistojumppaan. Kilpailutilanne on laskenut kuntosalienkin hinnat melko edullisiksi. 

Kulttuurin nälkä saa helpotusta Helsingissä

Helsinki on oikea aarreaitta kaikille kulttuurista kiinnostuneille. Helsingissä on lukuisa teattereita, useita elokuvateattereita ja elokuva-arkisto. Lisäksi Helsingissä pidetään erilaisia teemaviikkoja, pop up -tapahtumia, performansseja ja vaikka mitä mielenkiintoista. 

Museoihin ja taidenäyttelyihin pääsee tutustumaan usein ilmaiseksikin, mutta pääsymaksut ovat melko matalia. Ateneum ja Kiasma ovat kaikkien taiteesta kiinnostuneiden lempikohteita. Luonnontieteellisessä keskusmuseossa lapset pääsevät näkemään dinosauruksia.

Lapsille löytyy paljon tekemistä Helsingissä 

Lapsille löytyy Helsingistä paljon muutakin tekemistä kuin HopLop, Korkeasaari ja Linnanmäki. Helsingissä järjestetään paljon lapsille suunnattua taideopetusta, tanssi- ja teatteriesityksiä, näyttelyitä ja muita kulttuuritapahtumia. Jos lapsi kiinnostuu tanssimisesta, näyttelemisestä tai musiikista, on tarjolla runsaasti opetusta. Liikuntaharrastuksia löytyy laidasta laitaan. Helsingin kaupunki järjestää esimerkiksi uimaopetusta ja jumppaa, ja monet yksityiset toimijat täydentävät valikoimaa. 

Haluatko kokeilla jotain uutta?

Pakopeli

Helsingistä löydät aina jotain uutta ja mielenkiintoista tekemistä. Joko olet kokeillut pakohuonepelejä? Room Escape pakopeli Helsingissä tarjoaa kaveri- tai vaikkapa työporukalla hauskaa yhteistä tekemistä. Teillä on 60 minuuttia aikaa käyttää hoksottimianne ja löytää tienne ulos lukitusta huoneesta. Tuulitunneli on sekin erikoinen kokemus.

Kaipaatko rentouttavampaa tekemistä? Kokeile siinä tapauksessa rentoutuskelluntaa. Myös hierojat, aromaterapeutit, enkelihoitajat, reikihoitajat, osteopaatit ja muut kehon sekä mielen asiantuntijat ovat käytettävissäsi. Helsingistä löydät myös rumpuhoitajia ja muita erikoisempien hyvinvointipalveluiden tarjoajia. 

Oletko koskaan vieraillut panimossa? Entä syönyt ravintolassa, missä tarjoilija tuntuu suorastaan vihaavan asiakasta, ja kenkkuilee tälle päin naamaa? Miltä kuulostaisi illallinen pilkkopimeässä? Mikäli et ole vielä kokeillut näitä aktiviteetteja, on se täysin mahdollista Helsingissä – samoin kuin suolahoito, suklaahieronta, trampoliinipuisto, lentosimulaattori ja Suomen korkein benjihyppy. Ammu käsiaseella, käy värähtelyhoidossa, aja Ferrarilla – kaikkia tällaisia uusia elämyksiä voit kokeilla maamme pääkaupungissa. Lisää ideoita löydät esimerkiksi Elämyslahjat-palvelusta.

Herkuttele ja kokeile uusia ruokalajeja

Helsingistä löydät vaihtoehtoja roiskeläpälle ja lihamakaroonilaatikolle! Helsingissä on runsaasti tasokkaita ravintoloita, joilla voit tehdä vaikutuksen treffikumppaniin tai hemmotella äitiä, kaveria tai aviomiestä. Sopivia ravintoloita löytyy myös pienemmälle budjetille. Varsinkin lounasaikaan voit päästä syömään vatsasi täyteen jo muutamalla eurolla. Yliopiston opiskelijaravintolat ovat hyvä paikka syödä hyvin, mutta halvalla. 

Oletko jo maistanut etiopialaista ruokaa? Entä georgialaista, korealaista, meksikolaista tai brasilialaista ruokaa? Jos et ole, nyt on korkea aika niin tehdä. Jos ruoka vei kielen mennessään, voit lainata kirjastosta reseptikirjan ja opetella kokkaamaan vastaavia annoksia itse vapaa-ajallasi.

Kulttuuri, Matkustelu, Yleistä

Matkustelu lasten kanssa

Lasten saaminen ei tarkoita sitä, että pitäisi lopettaa matkustaminen. Lasten kanssa matkustaminen on tietenkin erilaista kuin pelkässä aikuisseurassa matkustaminen. Mukaan on pakattava koko joukko tarvikkeita, kuten rattaat, vaipat, vauvanruoat, tuttipullot ja lelut. Hyvästi pelkillä käsimatkatavaroilla matkustaminen! Matkaohjelma ja aktiviteetit pitää suunnitella siten, että lapsi pitkästy ja väsy, ja aiheuta kiukkukohtausta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, tässäkin asiassa. Kun otat lasten tarpeet huomioon jo varatessasi hotellia, laatiessasi pakkauslistaa ja suunnitellessasi matkakohteessa tehtäviä retkiä, sujuu lasten kanssa matkustaminen paljon helpommin.

Kannattaa valita hotelli, mikä tarjoaa lastenhoitopalveluita. Näin saat välillä hengähtää. Huoneistohotelli tai hyvin varustelu loma-asunto on hyvä idea, sillä sieltä löydät jääkaapin, mikron ja lieden. Jos lapset vieroksuvat kohdemaan outoja ruokia, voit kokata heille itse. Uima-allas on kaikkien lasten suosikki – ja viihtyvät siinä aikuisetkin. Tarkista, että hotellissa on myös lastenallas. 

GPS-paikantimen avulla löydät villiintyneet lapset markkinoilta, lentokentältä tai huvipuistosta. Mukaan kannattaa ottaa kevyet matkarattaat, ehkä myös kantoreppu – turvaistuin kannattaa sen sijaan jättää kotiin. Kosteuspyyhkeet, käsidesi ja pikkunaposteltavat on hyvä pitää aina mukana.

Selvitä jo ennen lentoa, onko kohdemaassa sopivaa imettää julkisella paikalla, ja mitä rokotuksia tarvitsette. Lentokoneen parhaat paikat lapsiperheille sijaitsevat takana ja koneen keskiosassa. Takana keittiö ja vessa on lähellä, kun taas keskiosassa saatte lisää jalka- ja leikkitilaa. Joissain koneissa on myös vauvansänky, mitä voidaan käyttää koneen keskiosassa. 

Vielä viimeinen ja ehkä tärkein vinkki: varaa aikaa. Lasten kanssa kaikki on hitaampaa ja usein myös hankalampaa, joten älä jätä lentokentälle lähtöä viime tippaan, äläkä suunnittele liian tiukkaa matkaohjelmaa. Voit itsekin nauttia lomasta ja palata töihin virkeämpänä, kun matka ei ole liian stressaava. 

Parhaat ulkomaiden matkakohteet lapsiperheille

Matkailusivusto Momondo vinkkaa, että vauvaperheen kannattaa matkustaa Gentiin Belgiassa. Gentin autoton keskusta on Belgian suurin. Gentissä on mukava kävellä vaunujen kanssa ja maistella paikallisia herkkuja kahviloissa ja ravintoloissa. Gravensteenin linna kiehtoo hieman varttuneempia pikkulapsia, samoin kanava-ajelu veneellä.

Saksan matka suuntautuu usein Berliiniin, mikä sekin on mainio kohde lapsiperheille, mutta Nürnbergissä saa kaksinkertaisen braatvurstiannoksen, voi tuijotella leffoja Euroopan suurimmassa IMAX-elokuvateatterissa ja ihailla 1200-luvulla rakennettua kaupungin muuria. 

Espanjan aurinkorannikon hotellien ohella Espanjaan voi tutustua myös Valenciassa, ainakin jos et pelkää lastesi alkavan harrastaa tulitikkuleikkejä myös kotona. Maaliskuussa Valenciassa on Las Fallas, jolloin kaupunginosien asukkaat rakentavat paperitahnasta valtavia veistoksia. Veistokset poltetaan koko yön kestävissä katujuhlissa, mikä on melkoinen kokemus. Kanariansaaret ovat niin ikään Espanjaan, vaikka sijaitsevatkin melko kaukana mantereesta. Kanariansaarille on sopivan pituinen lentomatka: ei liian pitkä, mutta ei myöskään liian lyhyt. Perillä odottavat meri ja monet lapsiperheille sopivat aktiviteetit.

Onko Eurooppa jo nähty? Indonesian Bali ja Thaimaa ovat helppoja kohteita lapsiperheille, mutta jos Aasia on jo nähty, miten olisi lapsiperheiden unelmakohde Florida? Floridassa uidaan delfiinien kanssa, syödään krokotiilia ja vieraillaan Walt Disney Worldissä, Legolandissa ja Kennedy Space Centerissä. 

Parhaat kotimaan matkakohteet lapsiperheille

Talvilomalla kannattaa ehdottomasti käydä Rovaniemellä – muista vain pakata mukaan lämpimät vaatteet ja lapselle sopivimmat talvikengät. Rovaniemellä voi ajella koiravaljakolla, tavata joulupukin ja syödä poronkäristystä. 

Lapsi ulkona

Tampere tunnetaan tietenkin Särkänniemen huvipuistosta, mutta uudempi tulokas on maailman ainoa Muumimuseo. Pyynikin munkkikahvilan munkit jättävät lähtemättömän muistijäljen.

Muumeista puheen ollen, Suomen kansainvälisesti tunnetuin teemapuisto Muumimaailma löytyy tietenkin Naantalista. Ehkä viet perheesi tänä kesänä Suomen kesäkaupunkiin tapaamaan Muumipeikkoa ja Pikku Myytä?

Jos muumit eivät kiinnosta, voi lapsiperhe vierailla lomillaan erilaisissa eläintarhoissa ja kotieläinpihoilla. Helsingin Korkeasaari on ainoa eläinpuisto, mistä löytyy leijona, mutta Ähtärin eläinpuistossa tapaa Suomen ainoat pandat. Ranuan eläinpuistossa pääsee ihmettelemään ainutta jääkarhua maassamme. 

Pääkaupunkilaisia hemmotellaan – siellä on lukuisia lapsiperheiden suosikkipaikkoja. Onneksi Helsinkiin pääsee helposti junalla, linja-autolla tai lentokoneella, joten kaikki suomalaiset pääsevät jo muutamassa tunnissa pääkaupunkiseudun huippukohteisiin. Tiedekeskus Heureka on samalla kertaa sivistävä ja viihdyttävä kokemus. 

Suomen suurin akvaario löytyy helsinkiläisen Linnanmäen huvipuiston yhteydestä. Kyseessä on Merimaailma Sea Life, missä näkee pelottavia haita. Suomenlinnassa ei tarvitse kulkea jaarittelevan oppaan perässä ja varoa koskemasta näyttelyesineisiin, vaan siellä voi ihan oikeasti seikkailla! 

Kauneus, Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Kauneusleikkaus

Ulkonäkö on tärkeä asia. Se vaikuttaa suuresti itsevarmuuteen. Jos ulkonäössä on joitain synnynnäisiä tai sairauden tai vamman vuoksi syntyneitä poikkeavuuksia, ne voivat vaikuttaa suuresti minäkuvaan tai itsevarmuuteen. Myös raskauden tai painonpudotuksen vuoksi syntynyt roikkuva vatsa voi olla syy, miksi hakeudutaan plastiikkakirurgin pakeille. Kauneusleikkauksista haetaan apua myös ylipainoon tai liian pieniksi (tai isoiksi) koettuihin rintoihin.

Plastiikkakirurgin palvelut ulkomailla ovat edullisempia kuin Suomessa, siksi moni lähtee kauneusleikkaukseen ulkomaille. Kauneusleikkaus ulkomailla voi kuitenkin olla riski, sillä ulkomailla ei välttämättä saa kauneusleikkaukselle takuuta, ja kauneusleikkausten laadut vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi rintoihin voidaan asentaa heikkolaatuiset ja jopa terveydelle vaaralliset implantit. Suomessa tehty plastiikkakirurgia on erittäin tasokasta ja turvallista, joten kauneusleikkaukset kannattaa ehdottomasti teettää kotimaassa. Esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella toimiva Plastic Surgery Center (Plasticsurgery.fi) on luotettava paikka teettää rintojen korjausleikkaus, vatsan kauneusleikkaus, arpien tai tatuointien poisto tai vaikkapa rasvaimu. Kauneusklinikalla saa ohjeet siitä, miten hoitaa leikkausarpia niin, etteivät ne tulehdu, ja kuinka kauan leikkauksesta toipumiseen kestää. Esimerkiksi vatsanahan kiristysleikkauksen jälkeen tulee ottaa rauhallisesti useiden viikkojen ajan.

Selvitä taustat ennen kauneusleikkausta 

Kirurgisen operaation teatteri

Iltapäivälehdissä on tuon tuosta kertomuksia vaarallisella tavalla pieleen menneistä kauneusleikkauksista. Yhdistävä tekijä näille on usein se, että kauneusleikkaus on teetetty ulkomailla. Leikkaus on ehkä toteutettu ilman, että potilas on tavannut lääkäriä. Potilaalle on kenties asennettu ylisuuret implantit, tai implanttien laatu on ollut niin huono, että ne on jouduttu myöhemmin vaihtamaan Suomessa. Suomessa tehdäänkin paljon implanttien korjausleikkauksia, sillä halvat rintaimplantit voi joutua vaihtamaan 5–7 vuoden välein. Asiakas ajattelee säästävänsä teettämällä rintojen suurennuksen ulkomailla, missä se maksaa noin 4000 euroa, mutta muutaman vuoden päästä onkin edessä korjausleikkaus, mikä voi maksaa jopa 6000 euroa. Suomessa tehty rintojen suurennus maksaa noin 6000–7000 euroa, mutta siinä käytetään rintaimplantteja, joita ei tarvitse koskaan vaihtaa.  

Teetitpä kauneusleikkauksen Suomessa tai ulkomailla, hankki taustatietoa sekä toimenpiteestä että harkitsemastasi klinikasta. Selvitä leikkauksen riskit ja vaihtoehtoiset toimintatavat. Esimerkiksi rintaimplantit voidaan joissain tapauksissa korvata suorittamalla rasvansiirto, eli siirtämällä potilaan omaa rasvaa rintoihin jostain muusta kehonosasta. 

Selvitä myös klinikan ja plastiikkakirurgin tausta. Kysy, miten leikkauksen jälkeinen hoito ja seuranta toteutetaan, millainen takuu leikkaukselle ja mahdollisille implanteille myönnetään, ja miten vastuukysymykset ratkaistaan mahdollisissa ongelmatilanteissa. On tärkeää, että klinikkaan ja leikkaavaan lääkäriin saa yhteyden tarvittaessa, ja että leikkaava lääkäri on oikeasti plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Jos kyseessä on esteettinen lääkäri tai kauneuskirurgian lääkäri, se ei välttämättä tarkoita sitä, että kyseessä olisi tarpeeksi pätevä plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Ulkomailla voi olla vaikeaa tarkastaa leikkaavan lääkärin koulutus. Asiaa auttaa, jos lääkäri kuuluu Kansainväliseen esteettiseen plastiikkakirurgian yhdistykseen (ISAPS) – tällöin kyseessä on esteettiseen kirurgiaan erikoistunut plastiikkakirurgi.

Kauneusleikkauksen jälkeen tarvitaan sairaslomaa

Jotta toipuisit kauneusleikkauksesta ilman ongelmia, tulee sinun ottaa iisisti leikkauksen jälkeen. Esimerkiksi rintojen suurennusleikkauksen jälkeen tulee pitää pari päivää sairauslomaa, ja liikuntaharrastusten pariin voi palata vasta noin 6 viikon kuluttua. Kipua ja turvotusta voi esiintyä parin viikon ajan, mitä hoidetaan kipulääkkeillä ja tukevilla rintaliiveillä. On tärkeää käydä jälkitarkastuksissa, joissa seurataan leikkauksesta toipumista ja arvioidaan lopputulosta.

Rasvaimu on toinen hyvin suosittu plastiikkakirurginen toimenpide. Se voidaan tehdä paikallispuudutuksessa, ja sen aikana ei vain poisteta rasvaa, vaan myös muotoillaan kehoa kohti haluttua suuntaa. Rasvaimun jälkeinen sairasloma kestää päivän tai kaksi. Potilaalle annetaan tapauskohtaiset ohjeet siitä, koska hän voi aloittaa raskaamman liikunnan. Kevyt liikunta pian rasvaimun jälkeen on suositeltavaa, sillä se parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta, sekä edistää paranemista. 

Vatsan kiristysleikkaus eli abdominoplastia korjaa roikkuvan vatsan. Samalla saatetaan kiristää vatsalihaksia. Sairaslomaa tarvitaan leikkauksen jälkeen muutamasta päivästä jopa 10 päivään, sillä kipua ja arkuutta esiintyy varmasti. Ensimmäisten 24 tunnin aikana voit kävellä hitaasti, sillä se nopeuttaa toipumista. Ensimmäisinä viikkoina pitää välttää kaikenlaista raskasta nostelua ja muuta rasitusta, jotta paraneminen tapahtuisi nopeasti ja ongelmitta. Esimerkiksi turvallinen seksielämä alkaa vasta muutaman viikon kuluttua toimenpiteestä – tiedät kyllä, koska kehosi on siihen valmis. Malta odottaa ainakin 6 viikkoa ennen raskaamman liikunnan aloittamista. 

Teknologia, Yleistä

CAD mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelu on monille meistä vieras termi – ellei satu olemaan esimerkiksi insinööri. Mitä tällainen mekaniikkasuunnittelu oikein tarkoittaa, ja millaisten yritysten tarpeita se palvelee?

Mitä on mekaniikkasuunnittelu?

Mekaniikkasuunnittelu tarkoittaa sitä, että kokeneet insinöörit ja muut eri alojen suunnittelun asiantuntijat laativat asiakasyrityksen mekaanisiin ongelmiin toimivan ratkaisun. Ensin ongelmaa tutkitaan perusteellisesti, ja sen jälkeen laaditaan tarvittavat laskelmat ja kattava suunnitelma ongelman poistamiseksi. Asiakas saa hankkeessaan tai tuotekehitysprojektissaan esiintyneen ongelman hoitamiseen tarkat ohjeet tai valmiit tuotteet. Mekaniikkasuunnitteluun erikoistuneet yritykset hyödyntävät alan viimeisintä osaamista ja uusimpia innovaatioita, käyttämällä hyväkseen muun muassa 3D-tulostusta. 

3D-tulostaminen hyödyntää kaikkia teollisuuden ajoja. Paras hyöty 3D-tulostamisella saadaan aikaan, kun taustalla on pätevä ammattilaistaho tulosteita suunnittelemassa. Näin voidaan saada aikaan teknisesti parempia osia tai osakokonaisuuksia – tarkoitettiin sillä sitten parempaa käytettävyyttä tai esimerkiksi aiempaa kompaktimpaa kokoa. 3D-tulostamisella saavutetaan usein myös kustannussäästöjä – parhaimmillaan osakokonaisuuden uudelleensuunnittelu 3D-tulosteeksi tuottaa jopa 95 % kustannussäästöt osakokonaisuuden valmistuskustannuksissa! Lisäksi 3D-tulostusprosessi on nopeaa. 3D-tulosteiden suunnitteluun erikoistunut mekaniikkasuunnitteluyritys pystyy siis tarjoamaan asiakkailleen sekä parempia, edullisempia että nopeammin valmistuvia osia ja osakokonaisuuksia.

Mekaniikkasuunnittelua tarjoavissa yrityksissä työskentelee muun muassa sovellussuunnittelijoita ja sähkö- sekä automaatiosuunnittelijoita. Sovellussuunnittelijoita tarvitaan automatisoitujen koneiden ja laitteiden prosessien kokonaisratkaisujen kehittämiseen. Sovellussuunnittelijoilla on osaamista niin konenäköjärjestelmistä kuin teollisuusroboteistakin. Sähkö- ja automaatiosuunnittelijoiden tietotaitoa tarvitaan esimerkiksi teollisuusprosessien ja laitekokonaisuuksien automaatio- ja instrumentointisuunnittelua varten.

Mekaniikkasuunnittelua tarvitsevat yritykset toimivat usein teollisuuden ja tuotannon alalla. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että jokin teollisuusyritys haluaa kehittää ja automatisoida pakkauslinjaansa lisää. Yritys tilaa pakkauslinjan suunnittelun joltain mekaniikkasuunnittelua tarjoavalta asiantuntijayritykseltä, joka laatii perusteellisen suunnitelman ja paikkansa pitävät laskelmat, ja on tiiviisti mukana uuden pakkauslinjan toteuttamisessa, asentamisessa ja käyttöönotossa. Lopputulos on aiempaa paljon tehokkaampi, toimintavarmempi ja näin ollen asiakasyrityksen tuotantoa entisestään tehostava tuotantolinja.

Luota mekaniikkasuunnittelussa Enmaciin 

Enmac on mekaniikkasuunnittelupalveluihin, tuotekehitykseen ja projektien johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys, jolla on takanaan yli 35 vuoden kokemus. Enmacin toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Kotkassa ja Porissa, ja se tarjoaa laadukasta osaamistaan niin pienille kuin kansainvälisestikin toimiville, isommille yrityksille. Enmacilta tilataan asiakasyrityksen tarpeisiin räätälöityjä robottisoluja, tuotantolaitteita, testilaitteita, nosto- ja käsittelylaitteita, turvatuotteita sekä muita koneita ja laitteita. Enmac on mukana koko prosessin ajan aina laitteiden valmistuksen valvonnasta niiden käyttöönottoon asti. 

Enmac tarjoaa mekaniikkasuunnittelua monenlaisiin tarpeisiin, sillä Enmacin monikymmenpäisestä henkilöstöstä löytyy niin tuotantojärjestelmäsuunnittelun, konesuunnittelun, ajoneuvosuunnittelun kuin teräsrakennesuunnittelunkin ammattilaisia. Heiltä onnistuvat kaikki mekaniikkasuunniteluun liittyvät lujuuslaskennat, tekniset rakenne- ja virtausanalyysit, simuloinnit, rakenneoptimoinnit ja kaikenlainen tekninen ongelmanratkaisu, minkä avulla asiakasyritys saa tehokkaampia prosesseja ja merkittäviä kustannussäästöjä. Jotta saavutetaan hyviä tuloksia, on olennaista, että molemmat osapuolet ymmärtävät toisiaan ja pystyvät avoimeen vuorovaikutukseen. Enmacin kanssa asiointi on erityisen hedelmällistä, sillä tältä yritykseltä löytyy paitsi raudanlujaa ammattitaitoa ja luovuutta, myös yhteistyökykyä, kommunikointitaitoja ja roppakaupalla asiakaslähtöistä asennetta. 

Enmacilta löytyy apua myös tuotekehitykseen aina toteutettavuusselvityksistä ja konseptoinnista valmiin tuotteen käyttöönottoon saakka. Enmac tunnetaan erityisesti laadukkaista nosto- ja siirtoapuvälineistä sekä turvarakenteista. Nostolaitteet ja siirtoapuvälineet täyttävät kaikki työturvallisuusvaatimukset, ja niiden avulla voidaan nopeuttaa erilaisia prosesseja ja tehostaa työskentelyä haastavissakin olosuhteissa. Tällaisia nostoapuvälineitä ovat muun muassa alipainetarttujat, nostomagneettisovellukset, C-koukut ja levytarraimet ja nostohaarukat. Niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan eri käyttökohteiden asettamat erityisvaatimukset, jotta jokaiseen kohteeseen saadaan mahdollisimman toimivat, tehokkaat ja turvalliset ratkaisut. Nostoapuvälineillä ja nostolaitteilla on tietenkin CE-merkintä. 

Enmac Ensured Safety -tuoteperheen (niin ikään CE-merkityt) putoamissuojat ovat nappivalinta erilaisiin tehtaisiin sekä säiliöjunien ja -autojen lastauspaikoille. Enmac on suunnitellut muun muassa säiliökonttien putoamissuojauksia, joilla on pienennetty putoamisriskiä sellaisilla säiliökonteilla, joissa ei ole kiinteitä kulkuritilöitä. Toinen hyvä esimerkki on junanpurkusillan kääntötaso. Asiakkaan uusi junanvaunumalli oli aiempia pienempi, joten vanhaan laskusiltaan oli asennettava hydraulinen kääntötaso, jotta se saatiin yltämään uuden junanvaunun päälle. Laskusilta toimii edelleen myös vanhojen vaunujen kanssa, koska kääntötason voi kääntää laskusillan alle pois tieltä. Tällaisia nerokkaita ideoita, suunnitelmia ja toteutuksia saat omankin yrityksesi tarpeisiin, kun otat yhteyttä mekaniikkasuunnittelua tarjoavaan yritykseen, ja kerrot hankkeisiin, tuotantoprosesseihin tai tuotekehitykseen liittyvistä mekaanisista ongelmista! Lisää asiakaskertomuksia ja referenssejä löydät osoitteesta enmac.fi.

Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Osteopaatti on neljän vuoden koulutuksen saanut, tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen asiantuntija. Osteopaatti selvittää, mistä kipu tai häiriötila johtuu, ja sen jälkeen hän etsii parhaat tavat ongelman hoitamiseen. Osteopaatti tuntee ihmisen anatomian ja fysiologian erityisen hyvin, ja pystyy kehoa tunnustelemalla selvittämään, mitkä rakenteet ovat vaivojen takana. 

Kun haussa on pätevä osteopaatti, Tampere on hyvä paikka aloittaa etsintä. Tampereella on lukuisia osteopaatin vastaanottoja, joilla saat kivutonta ja turvallista apua erilaisiin kiputiloihin, kuten alaselkäkipuun, tai esimerkiksi niska-hartiaseudun jännitystiloihin. Et tarvitse lääkärin lähetettä voidaksesi varata ajan osteopaatille. 

Mitä tapahtuu osteopaatin vastaanotolla?

Osteopaatilla on aikaa haastatella ja kuunnella potilasta, toisin kuin lääkäreillä. Osteopaatin vastaanottoaika kestää 45 minuutista tuntiin, joten hän ehtii saada selville monenlaisia asioita, joista on apua kivun tai toimintahäiriön hoitamisessa. Haastattelun lisäksi osteopaatti arvioi asiakkaan perusliikkumista erilaisten liikkeiden ja taivutusten avulla, sekä tunnustelee potilaan kehon rakenteita. Tunnustelun perusteella osteopaatti arvioi lihasten jännittyneisyyttä sekä nivelten liikkuvuutta. Erityisen tarkoin osteopaatti arvioi selän jäykkyyttä tutkimalla selkärangan liikkuvuutta ja sen nikamien liikettä. Tunnustelun aikana potilas yleensä makaa hoitopöydällä. Kaiken tämän perusteella kokenut osteopaatti pystyy suunnittelemaan oikeanlaisen hoidon ja kuntoutuksen.

Osteopaatti tekee potilaalle lopuksi tilanteen edellyttämää käsittelyhoitoa. Harjaantunut osteopaatti osaa valita erilaisista osteopaattisista tekniikoista juuri oikeat. Potilaalle voidaan tehdä esimerkiksi lihaksiin kohdistuvia tekniikoita, tai nikamien ja nivelten mobilisaatio- tai manipulaatiotekniikoita. Käsittelyhoitoja ei tarvitse pelätä, sillä ne ovat kivuttomia ja täysin turvallisia. Riippuu tapauksesta, mutta yleensä osteopaatilla pitää käydä useampia kertoja, jotta saisi parhaan mahdollisen avun kipu- tai muuhun ongelmatilaan. 

Kannattaisiko minunkin mennä osteopaatin vastaanotolle?

Osteopaatti

Jos kärsit pitkittyneistä kipu- tai jäykkyystiloista, kannattaa ehdottomasti varata aika osteopaatin vastaanotolle. Kipu heikentää elämänlaatua ja voi vaikuttaa toimintakykyyn, joten asiaan kannattaa puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Tyypillisiä syitä hakeutua osteopaatin vastaanotolle ovat alaselkäkivut ja niska-hartiaseudun vaivat. Lisäksi osteopaatti pystyy hoitamaan esimerkiksi olkapääkipua, polvi- ja lonkkaongelmia, raskausajan vaivoja, kantapääkipua, akillesjänteen kiputiloja, migreeniä ja päänsärkyä, tenniskyynärpäätä, leukakipua ja hampaiden narskuttelua. Mikä tahansa usein toistuva kipu on hyvä syy etsiä apua osteopaatilta. Varsinkin silloin, jos aiemmin saamasi hoidot ovat tuoneet vain hetkellisen avun, kannatta hakeutua osteopaatin pakeille. Osteopaatti selvittää, mistä kipu johtuu, ja miten kiputilaa voitaisiin hoitaa niin, että kipuja voitaisiin estää toistumasta. 

Koska osteopaatin tekemät hoidot eivät satu, saa osteopaatin vastaanotolta apua esimerkiksi stressin aiheuttamiin jännitystiloihin. Osteopaattisen hoidon tuoma rentous auttaa stressin ja unettomuuden hallinnassa. Osteopatian on todettu vaikuttavan positiivisesti paitsi liikkuvuuteen, myös aineenvaihduntaan, hengityselimistön toimintaan, verenkiertoon ja hermoston tasapainottamiseen. Osteopaatilta saavat apua myös aktiiviset kuntoilijat ja urheilijat, joille runsas liikkuminen on aiheuttanut rasitusvammoja. Osteopaatti pystyy antamaan itsehoito-ohjeita, tulkitsemaan magneettikuvien lausuntoja ja usein myös laatimaan laajan ja henkilökohtaisen kunto-ohjelman.  

Mitä eroa on osteopatialla, naprapatialla ja kiropraktialla?

Jos kerrot työkavereillesi selkäkivuistasi, huomaat, että vaiva on luultua yleisempi. Avuliaat työkaverit jakavat mielellään vinkkejä alaselkäkivun hoitoon. Yksi suosittelee kipugeeliä, toinen joogaa, kolmas villaista selänlämmikettä. Joku maininnee osteopatian, kun taas toinen suosittelee naprapatiaa. Joku saattaa huutaa väliin, ettei kannata harkita mitään muuta kuin kiropraktiaa. Vähemmästäkin menee sekaisin – kelle tässä kannattaisi soittaa?

Kiputilat ovat yksilöllisiä, samoin niihin tepsivät hoitomuodot. Kerrottakoon kuitenkin, mitä eroa on osteopatialla, naprapatialla ja kiropraktialla. Osteopatia on holistisin eli ihmisen kokonaisvaltaisimmin huomioiva hoitomuoto, eikä siinä käytetä väkivaltaa nivelten liikkuvuuden parantamisessa. Kivun alkuperää voidaan hakea kauempaakin kuin varsinaisesta kipupisteestä.

Hieroja

Naprapatialla ei ole omaa hoitofilosofiaa, vaan naprapaatti käyttää erilaisia hoitomenetelmiä, joilla hän pyrkii saamaan aikaan mahdollisimman pysyvän avun potilaan kiputiloihin. Kiropraktikko käyttää jonkin verran erilaisia käsittelymenetelmiä kuin osteopaatti tai naprapaatti, sillä hän tekee potilaalle nopeita ja lyhyitä sekä venyttäviä liikkeitä. Joskus käsittely aiheuttaa ”niksauksen”, eli kiropraktikko ”niksauttaa selän tai olkapään takaisin paikoilleen”. Kiropraktikolla on erityinen hoitopöytä liikkuvine osineen, jotta nopeiden hoitoliikkeiden tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Kuten osteopaatilla, myös kiropraktikolla tai naprapaatilla pitää yleensä käydä useampi kerta, jotta saisi kipuun tai jäykkyyteen parhaimman avun. 50–90 euron hintaiset käynnit joutuu yleensä maksamaan itse. 

Kulttuuri, Lainsaadanto, Yleistä

Uusi koti

Oma koti, kodin remontti, lomamatka, uusi auto… siinä tyypillisiä syitä ottaa lainaa. Lainan avulla voi parantaa elämänlaatua ja toteuttaa unelmansa. Sanotaan, että velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksaessa. Lainan maksaminen onkin paljon epämiellyttävämpää kuin sen saaminen. Isoa lainaa joutuu maksamaan pois vuosikausia, ja jos elämäntilanne muuttuu (eli joutuu esimerkiksi työttömäksi), lainan lyhennyksien kanssa saattaa joutua vaikeuksiin. Jos lainanmaksu vie valtaosan kuukausituloista, voi joutua ottamaan lisää lainaa selvitäkseen arjen menoista, ja kierre on valmis. Ylivelkaantuneisuus on tavallinen ongelma, mikä voi johtaa maksuhäiriömerkintöihin ja ulosottoon.

Lainan ottamista kannattaa aina harkita huolella. Lainojen kilpailuttamisen avulla löydät itsellesi parhaiten sopivan lainan, jos olet vakuuttunut siitä, että taloutesi kestää lainanmaksun. Esimerkiksi asuntolainalle voi hankkia takaisinmaksuturvan: tällainen vakuutus auttaa selviämään lainanmaksusta mahdollisen työttömyyden tai pidemmän sairasloman aikana. Jos lainoja on jo päässyt kertymään, auttaa lainojen yhdistäminen. Pienten lainojen yhdistäminen yhdeksi, suuremmaksi lainaksi säästää lainojen kuukausikuluissa, ja rahaa alkaa jäädä muuhunkin.

Lainaa ei pidä pelätä, sillä lainan avulla pääset käsiksi esimerkiksi juuri omaan asuntoon. Omassa asunnossa asuminen tulee usein vuokralla asumista halvemmaksi. Lainan avulla asuntoa voidaan tarvittaessa remontoida – esimerkiksi vuotavaa kattoa ei pidä missään nimessä jättää korjaamatta. Lainan avulla voi hankkia oman auton, mikä on monissa työtehtävissä välttämättömyys, ja lainan avulla voit viedä perheesi pikku lomalle. Satunnaiset irtiotot arjessa ovat tarpeellisia työssä jaksamisen ja oman mielenterveyden kannalta. Lue lisää lainanotosta ja suomalaisten kulutustottumuksista!

Mihin suomalaisten raha kuluu?

Muiden ihmisten rahankäyttö kiinnostaa ja puhuttaa. Suomalaiset eivät kuitenkaan ole kovin halukkaita kertomaan palkkaansa tai ostamiensa tavaroiden hintaa, joten naapurin rahankäytön arviointi jää usein arvailujen varaan. 

Olipa naapuri pienituloinen tai suurituloinen, hänen rahansa kuluvat todennäköisesti samoin kuin muidenkin suomalaisten, eli asumiseen, elintarvikkeisiin ja liikenteeseen. Kuluttamisessa tapahtuneet muutokset ovat olleet hyvin samanlaisia sekä pieni- että suurituloisimpien ryhmissä 30 viimeisen vuoden aikana. Ruokaostosten osuus on pienentynyt, mutta asumiseen ja liikkumiseen kuluu aiempaa enemmän rahaa. Esimerkiksi vuonna 1980 kotitalouksien kuukausikuluista 20 % meni ruokakuluihin, kun taas vuonna 2016 puhuttiin vain 12 prosentista. Asumiskustannusten nousua selittävät muun muassa kasvaneet vuokrat, ja liikkumiseen kuluvan rahamäärän kasvua auton omistamisen yleistyminen, polttoaineen hinnan nousu ja suomalaisen autokannan vanheneminen, mikä tarkoittaa lisääntyneitä korjauskuluja. Kirjoihin ja lehtiin käytetään aiempaa vähemmän rahaa, mutta kulttuuripalveluihin ja vapaa-aikaan satsataan entistä enemmän. 

Kovin innokkaita säästäjiä tai sijoittajia suomalaiset eivät ole. 70 % suomalaisista naisista ja noin 80 % suomalaisista miehistä säästää tai sijoittaa, mutta naisilla jää sivuun vain noin 4100 euroa ja miehillä noin 5700 euroa vuodessa. Naiset ovat miehiä turvallisuushakuisempia sijoittajia, joten he sijoittavat useimmiten säästötileille ollen tyytyväisiä jo yhden prosentin tuottoon. Miehet sijoittavat naisia enemmän osakkeisiin, mutta suomalaisen mediaanisalkun koko on vain 4200 euroa. Matalatuloisista eli alle 26 999 euroa vuodessa tienaavista 47 prosentilla ei jää säästöön yhtään mitään. Noin joka kolmannella suomalaisella ei ole lainkaan puskurirahastoa.

Talouteni kestää lainan; mikä on ensimmäinen askel?

Rahaa

Ennen vanhaan haettiin lainaa pankista. Tänä päivänä lainaa saa paljon helpommin ja nopeammin avaamalla nettiselaimen ja tutustumalla verkossa lainatuotteitaan markkinoiviin, yksityisiin rahoituslaitoksiin. Rahoituslaitokselta voi saada lainaa jo saman päivän aikana, mutta kannattaa olla varovainen, ennen kuin hyväksyy lainatarjouksen. Lainan todellinen vuosikorko voi yllättää, joten kannattaa miettiä, hakisiko lainaa sittenkin pankista. 

Esimerkiksi asunto- ja opintolainat kannattaa edelleen hakea pankista. Jos on tarvetta pienelle vipille, minkä saa maksettua pois jo parissa viikossa, voi netistä haettava pikaluotto tai vakuudeton kulutusluotto olla hyvä idea. Kaikkien isompien lainojen hakeminen kannattaa aloittaa pankista, jos siis on omia tuloja ja menoja tutkiessaan tullut siihen tulokseen, että oma talous kestää lainan lyhennykset ja mahdollisen koronnousun.

Vakuudettomien kulutusluottojen kilpailuttaminen on helppoa erityisillä kilpailutussivustoilla, joiden kautta saa kymmenkunta lainatarjousta eri lainantarjoajilta. Sopiva remonttilaina tai autorahoitus löytyy vertailemalla tarjouksia niiden todellisen vuosikoron perusteella. Todellinen vuosikorko paljastaa, paljonko lainan korkoihin ja kuluihin tulee tosiasiassa menemään. Pienikorkoinenkin laina on kallis, jos sen kuukausikulut ovat useita kymppejä.

Kulttuuri, Yleistä

Oulu on yliopistokaupunki, johon muuttaa joka syksy uusia opiskelijoita. Osa heistä ei tunne kaupunkia lainkaan, joten heitä jännittää omilleen muuton lisäksi se, millainen paikka Oulu mahtaa olla asua. Oulu on kuitenkin vireä, merellinen kaupunki, mistä löytyy hyvin palveluita ja tekemistä. Tottuminen uuteen paikkaan ottaa aina aikansa, mutta kaiken kaikkiaan Ouluun on helppo kotiutua. Tosin, oululaiset puhuvat omaa murrettaan, mihin kestää hetken aikaa tottua. Liikennekulttuuri ei ole Oulussa yhtä raakaa kuin esimerkiksi Hikipedia antaa ymmärtää (”Jos ajat polkupyörää, jalankulkija (kuten autoilijakin) on aina väärässä. Jos jalankulkija on mielestään oike[a]ssa, leivo lättyyn.”) Jos kuitenkin autoosi tulee lommo tai on aika vaihtaa öljyt, palvelee sinua oululainen autokorjaamo lupsakasti mutta luotettavasti. Sellaisia oululaiset ovat – kaikki toimii, mutta ihmisen kokoisessa mittakaavassa. 

Oululaiset arvostavat rauhallisuutta

Oululaiset arvostavat kaupunkinsa rauhallisuutta ja sitä, että palvelut ovat lähellä ja hyvin saavutettavissa. Vuonna 2017 julkaistu Oulun seutua koskeva asukastutkimus oli lajissaan ensimmäinen, missä kerrostaloasunnot syrjäyttivät omakotitaloasunnot halutuimpana asumismuotona. Muualla Suomessa halutaan asua omakotitalossa noin 20 kilometrin päässä isosta kaupungista, mutta Oulussa nautitaan kaupungin rauhallisesta sykkeestä. Meren läheisyys antaa Oululle oman, ainutlaatuisen säväyksensä. Yöllinen kulttuuri on sekin varsin kiehtovaa. Yöelämä Oulussa on monenkirjavaa, sillä menomestoja on joka lähtöön. Löydät niin varttuneemman väen suosimia tanssipaikkoja, keikkoja, kaljakuppiloita, hienostuneita viinibaareja kuin karaokeakin. Baareissa tapaat niin hippejä kuin hevareita. 

Erilaisia tapahtumia on laidasta laitaan. Erityisen hyvin tunnetaan Ilmakitaransoiton MM-kisat, mutta Oulussa pidetään myös Oulun Tervahiihto ja Tervasoutu, Oulun sarjakuvafestivaali, Oulun Musiikkijuhlat ja muun muassa Jalometalli Festival.

Oulu

Jos arvostat rauhallisuutta, palveluita, kohtuuhintaisia keskusta-asuntoja, laadukkaita ja hyvin saavutettavissa olevia palveluita sekä luonnonläheisyyttä, on Oulu olemassa myös sinua varten. Asukkaiden viihtymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta on pyritty lisäämään erilaisilla yhteiskäyttötavaroilla ja yhteisöllisillä tiloilla ja palveluilla, mitkä lisäävät ihmisten välistä vuorovaikutusta. Oulussa on osattu ottaa huomioon se, että asuinpaikka tarkoittaa ihmiselle muutakin kuin vain rakennettua ympäristöä. Ihmisen pitää saada tuntea kuuluvansa joukkoon, ja siinä sosiaalinen ympäristö näyttelee suurta roolia. Erilaisista ihmistä koostuva naapurusto, joiden kanssa voi harjoittaa sosiaalista kanssakäymistä niin vähän tai niin paljon kuin itsestä tuntuu hyvältä, luo parhaat mahdollisuudet viihtymiselle ja joukkoon sulautumiselle. 

Lipporanta vai Rajakylä? Oulussa on monia asuinalueita

Oulu, mikä on perustettu jo vuonna 1605, on Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Oulun väkiluku on yli 203 600 asukasta, ja pinta-alaakin sillä on sen verran, että sen kaupunkialue on maamme neljänneksi suurin. Varsinainen ydinkeskusta on kuitenkin varsin pieni, sillä se käsittää vain neljä korttelia. Keskustaa ja keskustan kävelykatu Rotuaaria tahdotaankin kasvattaa, ja lähivuosina keskukseen ollaan rakentamassa paitsi uusi rautatieasema, myös uusia 12-kerroksisia asuintaloja. 

Kun ulkopaikkakuntalainen kertoo suunnitelmistaan muuttaa Ouluun, häntä varoitetaan tietyistä asuinalueista. Käytännössä joka paikkakunnalla on ne muita asuinalueita huonomaineisemmat alueet, joista varoitteluun ei välttämättä tosiasiassa ole perusteita. Helsingissä tällaisia alueita ovat muun muassa Jakomäki ja Kontula, Vantaalla taas Korso; tamperelaiset vierastavat Nekalaa. Oulussa varoitellaan Kaukovainiosta, Tuirasta, Toppilasta ja varsinkin Rajakylästä. Sen sijaan esimerkiksi keskustan lähellä sijaitsevaa Lipporantaa ylistetään maasta taivaaseen.

Rajakylä

Rajakylä on yksi Oulun huono-osaiseksi luokiteltavista asuinalueista, joita Oulussa on peräti 11 kappaletta. Yksi Oulun isoimmista ongelmista on korkea nuorisotyöttömyys ja siitä johtuvat syrjäytymisongelmat, joita on viime vuosina pyritty vähentämään moniammatillisesti. Edullisia vuokra-asuntoja tarjoava Rajakylä sijaitsee melko kaukana Oulun keskustasta, lähellä Haukiputaan rajaa. Vuodesta 2013 Haukipudas on ollut osa Oulua. Rajakylästä ei loppujen lopuksi ole niin pitkä matka Oulun keskustaan, sillä matkaa on vain noin kymmen kilometriä. 

Rajakylä on rauhoittunut, mutta yhä tänä päivänä lapsia kielletään liikkumasta ulkona myöhän illalla, sillä alueella on jonkin verran rikollisuutta ja muun muassa päihteiden väärinkäyttäjiä. Varsinkin alueen kerrostalovaltaisin alue koetaan sen verran rauhattomaksi, että Rajakylän perheenäidit asioivat mieluummin viereisen Pateniemen ruokakaupoissa, sillä Rajakylän omat kaupat sijaitsevat juuri tuolla turhan värikkääksi koetulla alueella. 

Moni kuitenkin viihtyy myös Rajakylässä, aivan kuten Jakomäestä, Korsosta ja Nekalastakin löytyy tyytyväisiä ja pitkäaikaisia asukkaita. Asuinalueeseen kannattaakin tutustua ensin itse, ja luoda käsityksensä vasta sitten.

Kulttuuri, Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Pariskunta

Ei ole olemassa oikeaa ikää aloittaa seksin harrastamista. Jotkut aloittavat sen jo yläasteella, toiset vasta kaksi- tai kolmekymppisinä. Sänkyyn kannattaa mennä vasta sitten, kun on itse siihen valmis, ja on löytänyt sopivan kumppanin ensimmäistä kertaa varten. Valitettavan moni alkaa harrastaa seksiä vain siksi, että kuvittelee kaikkien muidenkin niin tekevän, tai että kumppani painostaa siihen. Seksistä puhutaan kaveriporukoissa rehvakkaasti, vaikka tosiasiassa moni on vielä neitsyt. Neitsyys oli aikoinaan arvostettu asia, mutta tänä päivänä se aiheuttaa monissa (tarpeetonta) häpeää.

Vaikka seksielämän aloittamista ei kannatakaan kiirehtiä, on turvallisesta seksistä ja erilaisista ehkäisymenetelmistä hyvä hankkia tietoa jo varhaisessa vaiheessa. Vanhempien vastuulla on kertoa lapsilleen seksistä ja ehkäisystä, mutta monille äideille ja isille asia on liian nolo. Terveys & hyvinvointi kuuluvat koulun opetusohjelmaan, joten moni vanhempi sysää seksuaalivalituksenkin koululaitoksen vastuulle. Jos seksistä vaietaan kotona, voi nuorelle syntyä vaikutelma, että sukupuoliasiat ovat jotenkin likaisia ja hävettäviä. Ei ole yhtä oikeaa tapaa puhua seksistä kotona. Pelkän kondomipaketin sujauttaminen ei kuitenkaan riitä – vanhemman tulisi pystyä puhumaan luontevalla tavalla myös epätoimivista ehkäisytavoista ja muista seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Nuorelle pitäisi kertoa oikeudesta omaan kehoon ja siitä, että kenellä tahansa ei ole oikeutta koskea siihen. Nuoren on hyvä tietää, miten toimia, jos kohtaa seksuaalista väkivaltaa. Olisi hyvä puhua myös siitä, että seksiin painostava seurustelukumppani ei välttämättä ole se oikea, ja että ensimmäinen kerta voi sattua. Lisäksi olisi hyvä antaa toimintaohjeita sen varalle, jos kondomi sattuukin hajoamaan kesken kaiken. Raskaaksi voi tulla jo ennen miehen laukeamista ja siemensyöksyä, sillä kiihottuneen miehen siittimestä valuu niin sanottuja touhutippoja, joissa voi olla siittiöitä.

Ehkäisystä puhuminen on edelleen tabu

Ehkäisystä puhuminen ja ehkäisyvälineiden hankkiminen on edelleen tabu. Jopa ei-uskovaisissa perheissä vältellään asian esille tuomista. Jos koulun terveystiedon opettaja kokee asian vaikeaksi, saattaa koulun tarjoama seksuaalivalistus jäädä suppeaksi. Jos nuori oppii vanhemmiltaan, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat hävettäviä, on asia vaikea ottaa esille myös kouluterveydenhoitajan kanssa, vaikka tältä voisikin saada puolueetonta tietoa ja jopa maksuttomia kondomeja. Joidenkin kampanjoiden tiimoilta kahdeksasluokkalaisille lähetetään kotiin ilmaisia kondomeja, mutta seksuaalikasvatukseen kielteisesti suhtautuvissa perheissä ne takavarikoidaan, ennen kuin ne päätyvät nuorten käsiin. Ei siis ihme, että kondomin pukeminen tai sen oikeaoppinen käyttö ovat monille nuorille vieras asia.

Ehkäisyyn liittyvät epäselvyydet johtavat epätoivottuihin raskauksiin ja abortteihin. Eniten abortteja tehdään 20–24-vuotiaille naisille. Yhtenä vaihtoehtona aborttien määrän vähentämiseen on tarjottu kaikille nuorille tarjottavaa ilmaista ehkäisyä, mutta raha ja asenteet ovat nousseet esteeksi. Ilmaisen ehkäisyn pelätään rohkaisevan nuoria seksikokeiluihin yhä nuoremmalla iällä. Lisäksi on paikkakuntia, joilla merkittävä osa väestöstä pitää ehkäisyä syntinä.

Ehkäisy on itsestä ja toisesta huolehtimista

Durex kondomi

Ehkäisyn käyttäminen on itsestä ja toisesta huolehtimista. Kondomi on ainoa ehkäisymenetelmä, minkä avulla torjutaan sekä raskautta että sukupuolitauteja. Uuden kumppanin kanssa pitäisikin aina käyttää kondomia, vaikka naisella olisikin käytössään jokin hormonaalinen ehkäisymenetelmä. Kondomi maksaa edullisimmillaan vain 0,20 € kappale, ja ehkäisypillereiden hinnat alkavat alle kymmenestä eurosta kuukausi. Esimerkiksi Durex-kondomit ovat hyvin luotettavia, eivätkä ne pilaa kummankaan osapuolen nautintoa. Jos kondomien ostaminen omasta lähikaupasta tai apteekista tuntuu kiusalliselta, kondomit voi tilata huomaamattomasti netistä. Tällöin kukaan – ei edes posteljooni – ei saa tietää, että olet ostanut kondomeja. On luonnollista, että kondomien ostaminen voi nolottaa ensimmäisellä kerralla. Iän myötä asiasta katoaa kaikki nolous. Kondomien ostaminen osoittaa vastuullisuutta ja kypsyyttä, joten oikeasti jokaisen kondomipaketin ostajan pitäisi olla ylpeä asiasta!

Kondomi voi kuitenkin mennä hajalle, siksi seksuaalivalistuksessa pitäisi käydä läpi myös sitä, miten toimia tällaisessa tilanteessa. Naisen tulisi hankkia mahdollisimman pian jälkiehkäisypilleri, mieluiten jo seuraavana päivänä, jos hän ei käytä hormonaalista ehkäisyä. Jälkiehkäisypillerin eli ”katumuspillerin” saa apteekista ilman reseptiä, ja sen hinta on noin 20 euroa. Kummankin osapuolen olisi lisäksi hyvä käydä sukupuolitestissä. Sukupuolitaudit voivat tarttua myös anaaliseksissä ja suuseksissä, joten kondomipaketille on käyttöä. Kun suuseksiä annetaan naiselle, voidaan sukuelinten suojana käyttää halkaistua kondomia. Seksi on mukavampaa, kun turvallisuusasioista huolehditaan!