Alkoholi, Yleistä

Alkoholiriippuvuus on sairaus, joka vahingoittaa oman terveyden ohella myös muita läheisiä. Alkoholismista kärsivän alkoholistin aivot ovat tietyllä tavalla erilaiset verrattuna täysin terveeseen henkilöön. Tästä syystä alkoholisti jää vahvasti riippuvaiseksi alkoholista. 

Alkoholismista voi toipua elämään täysin onnellista ja tasapainoista elämää. Tähän kuitenkin vaaditaan raitistumista, eli alkoholin käytön lopettamista. Minnesota-hoitomenetelmä tarjoaa tehokkaimman avun alkoholismista toipumiseen.

Minnesotahoidon askeleet alkoholismista toipumisessa

Suomeen 90-luvulla rantautunut minnesotahoito on kehitetty Yhdysvalloissa jo 1940-luvun lopulla. Vaikka hoitomenetelmä on kehitetty jo kauan sitten, on sen todettu olevan äärimmäisen tehokas ja tuloksellinen alkoholismin ja muun päihderiippuvuuden hoitomenetelmä. 

Minnesotahoidon avulla alkoholisti tulee tietoiseksi omasta alkoholiriippuvuudestaan ja oppii ymmärtämään tämän sairauden aiheuttamia vaikutuksia niin itseensä kuin läheisiinsä. Todellisuusterapia on nimike, joksi minnesotahoitoa onkin kutsuttu sen luonteen vuoksi. Potilaan tullessa tietoiseksi alkoholismistaan ja tästä aiheutuvista ongelmista, ollaan tiellä toipumiseen. Hoidossa olevat 12 askelta vievät potilaan askel askeleelta kohti oman tilansa tiedostamista. Havahduttuaan omaan tilaansa, syntyy aito halu toipua alkoholismista. 

Hoidon myötä pakottava tarve alkoholin käyttöön poistuu. Minnesotahoidossa alkoholistille annetaan tiedot, kuinka alkoholismista voi toipua, ja tätä kautta potilas motivoituu toipumaan alkoholismista ja noudattamaan hoito-ohjelmaa askel askeleelta.

Alkoholistin lähipiiri otetaan usein mukaan hoitoihin. Näin pystytään tukemaan alkoholistin toipumista. Itse hoito aloitetaan usein intensiivijaksolla, joka kestää vähintään 28vrk. Intensiivijakson päätyttyä aloitetaan pitkäkestoinen jatkohoito. Hoitojakso kestää useimmiten noin 12kk, mutta tämän jälkeen on hoitopaikasta riippuen mahdollisuus intervallihoitoihin tietyin välein. 

Alkoholi, Korona, Kulttuuri, Matkustelu, Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Korona ja tupakointi
Korona

Mitä tekemistä koronalla ja tupakoinnilla on keskenään? Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että paljonkin.

Vaikuttaa siltä, että tupakoitsijan riski sairastua koronaan on muita isompi. Tämä selittyy muun muassa sillä, että tupakointi vie virukset käsistä suun limakalvoille.

Näyttää myös siltä, että tupakoitsija (joka sairastaa tietoisesti tai tietämättään koronaa) levittää koronaviruksia ympäristöönsä savun mukana. 

Lue lisää siitä, miten korona ja tupakan polttaminen liittyvät toisiinsa. Nyt jos koskaan on aika lopettaa tupakan polttaminen, ja siihen voivat auttaa nikotiinikorvaustuotteet, kuten Zonnic nuuskapussit

Tupakoitsija voi olla tartuntariski muille

Koska tupakoitsija puhaltaa ympärilleen savua, voi hän aiheuttaa tartuntariskin kanssaihmisilleen – jos siis sattuu sairastamaan koronaa, mikä voi olla oireeton.

Vaikka tupakoitsija ei varsinaisesti puhaltaisi savua ulos, on tupakoivan ihmisen uloshengitys normaalia voimakkaampi, ja savun ominaisuuksiin kuuluu leijaileminen ilmassa.

Savun mukana saattaa olla koronaviruksia ja pisaroita. Tupakansavun mukana nämä tartuttavat viruspartikkelit voivat levitä jopa usean metrin päähän.

Espanjassa, missä koronavirustartuntoja on ollut todella paljon, on yrittänyt suitsia tupakointia julkisissa tiloissa.

Esimerkiksi Kanariansaarilla tupakointi on kielletty julkisilla paikoilla, jos vähintään kahden metrin turvavälien ylläpitäminen ei ole mahdollista. Myös Galician maakunnassa tupakoiminen kaduilla ja julkisilla paikoilla (kuten ravintoloissa) on kielletty, jos turvavälejä ei ole mahdollista noudattaa. 

Tupakointi julkisilla paikoilla voi aiheuttaa tartuntariskin senkin takia, että tupakan polttamisen ajaksi pitää riisua maski. On mahdollista, että maski suojaa myös kantajaansa, vaikka sitä pidetäänkin muiden ihmisten takia.

Tästä pääsemmekin seuraavaan kohtaan eli siihen, että tupakoivalla henkilöllä on suurempi riski saada koronatartunta.

Tupakoitsijan riski sairastua on kasvaa

Jos poltat tupakkaa, on sinulla suurempi riski saada koronatartunta. 

Kun viet savukkeen (tai nuuskapussin) kädestäsi suuhun, virukset pääsevät limakalvoille. Kädet pitääkin pestä huolellisesti ennen tupakointia. Itse asiassa, kädet tulisi pestä aina, kun aiot koskettaa kasvojasi. Voit saada tartunnan esimerkiksi silmien limakalvojen kautta, joten kasvoja tai edes kasvomaskia ei pitäisi kosketella likaisin käsin.

Tupakointi tai aiempi tupakointi näyttäisi lisäävän riskiä saada koronatartunta. Tupakointi tai se, että on polttanut aiemmin, lisää myös riskiä saada koronan vakavampi muoto. 

On huomattu, että askin päivässä (esimerkiksi kymmenen vuoden ajan) polttaneet saavat usein vaikeamman taudinkuvan. On huolestuttavaa, että tupakoitsijoilla on lähes kaksi kertaa todennäköisempi riski saada vakavia oireita kuin savuttomilla (tarkoittaa tässä henkilöä, joka ei ole polttanut koskaan).

Nyt jos koskaan on aika lopettaa tupakointi tai nuuskaaminen. Myös sähkötupakointi kannattaa lopettaa, sillä sähkötupakkakin heikentää keuhkojen kykyä taistella infektioita vastaan, eikä sähkötupakointi muutenkaan ole kovin turvallista. 

Liikkeellä paljon huhuja ja mutu-tietoa

Korona on melkoisen uusi ongelma, eikä siitä ole vielä kovin paljoa varmaa tutkimustietoa. Koronasta liikkuu paljon erilaisia huhuja ja jopa salaliittoteorioita. Myös mutu-tietoa on paljon liikkeellä. Viranomaiset ovatkin pyrkineet jakamaan paljon valistusta, mikä pohjautuu faktoihin ja näyttöön.

Mies polttaa tupakkaa

Jotkut ovat jopa sanoneet, että tupakointi suojaisi koronalta, mutta tämä huhu on osoittautunut täysin perusteettomaksi ja jopa vaaralliseksi, sillä kuten edellä kerrotaan, tupakointi lisää riskiä saada koronatartunta. 

Aikoinaan uskottiin, että tupakointi parantaa urheilusuoritusta, ja 1800-luvulla uskottiin tupakoinnin (ja punaviinin) suojaavan lavantaudilta. Tupakointi ei suojaa lavantaudilta – mainittakoon esimerkkinä vaikkapa tutkimusmatkailija Mary Kingsley, joka kuoli Etelä-Afrikassa vuonna 1900 lavantautiin tupakasta ja punaviinistä huolimatta. 

On hyvä tietää, että tupakointi heikentää limakalvojen puolustusmekanismeja. Tämän ansiosta hengitystievirukset pääsevät helpommin elimistöön. Lisäksi tupakka heikentää hengitysteiden värekarvatoimintaa. Tämä saa aikaan sen, että paikallinen puolustautuminen taudinaiheuttajia vastaan kärsii.

Tutkimukset ovat osoittaneet koronaviruksen käyttävän hengitysteissä olevia ACE-reseptoreita päästäkseen solun sisään. Tupakan polttaminen lisää reseptoreiden lukumäärää solujen pinnalla. Lopputulos on se, että koronavirus pääsee helpommin elimistöön

Sekin on havaittu, että nikotiini lisää viruksen monistumista.

Tupakoitsijan vastustuskyky on alentunut, mikä lisää keuhkotulehduksen riskiä ja hidastaa paranemista. 

Erityisen haitallista tupakan polttaminen on koronan riskiryhmiin kuuluville, eli yli 70-vuotiaille henkilöille ja heille, joilla on ennestään jokin diabeteksen tai keuhko- tai sydänsairauden kaltainen perussairaus.

Tupakointi kannattaa lopettaa, vaikka olisi polttanut vuosikymmeniä. Tupakan polttamisen lopettaminen parantaa nopeasti hengitysteiden limakalvojen toimintaa. Se, että hengitysteiden limakalvot toimivat paremmin, parantaa henkilön vastustuskykyä.

Liiketoiminta, Teknologia, Yleistä

4 Best Tips For Core Drilling

Tiedättekö, mikä on Suomen teollisuuden tulevaisuus? Kyllä, vastaus löytyy menneisyydestä, nimittäin kaivostoiminnasta! Kaivosteollisuus on nostanut päätään taas myös Suomen maassa ja sen kunniaksi hieman lontooksi lainattua tekstiä aiheesta:

Ore exploration and core diamond drilling is carried out everywhere in the world. It is a process in which core is extracted from particular places of slabs made of concrete. It is done to test the strength. When it comes to core drilling, it is suggested that a professional driller be hired. However, if you are someone who likes to do things on their own, here are some tips you need to consider related to core drilling.

1. Select The Right Drill Machine

Since drilling is mostly done on concrete, there is a huge variety of drilling machines available in the market. If you wish you can either rent them or simply purchase, depending on the type of work. If the drilling task needs to be done once, you can rent a drilling machine, however, if you will be needing it more often, then purchasing it is a better option. Furthermore, if the drilling task is minor, you can opt for a handheld drill machine that can drill holes upto a diameter of 3 inches. However, if you are working on something bigger, then a rig-mounted or drill stand unit will work better. Always purchase a drilling machine keeping multifunction alive. This way, you will not be limited to your drilling tasks.

2. Find A Suitable Stand Attachment

The next thing you need to do is find a suitable stand attachment. Choosing the perfect stand attachment will depend on where you need to drill the holes and of course the surface. If you intend to work on surfaces that are flat, using vacuum stands will be appropriate. These stands use suction action to remain attached to the floor. In such cases, drilling anchor holes are not required. However, if it is the walls you are working on, then a standing attachment will be a suitable option.

Drill

3. Consider Power Options

When it comes to drilling machines, there are three types: Hydraulic, Electric, and air-powered sources. Your decision of selecting a particular type should be based on the availability of power and the nature of the working environment. If the area where you are drilling has access to electricity, then purchasing an electric-powered drilling machine will be a wise option. Moreover, once you are in the market looking for a drilling machine, you will observe that each unit comes with a recommended speed for different concrete hardness and the size of holes.

4. Selecting The Right Diamond Bit

Choosing the right diamond bit is key when it comes to core drilling. You will need to consider the PSI and aggregate hardness of the concrete surface for drilling tasks. In simple words, the diamond bit needs to be in complete proportion to the surface or material that is about to be drilled. Professionals tend to use a soft diamond bond for hard concrete drilling tasks. On the other hand, a hard diamond bond is used for drilling soft materials and surfaces. In the end, it all depends on the task and situation at hand. Your choices will rely on the nature of drilling tasks and the availability of resources.

Final Word

Summing up, core drilling is a time taking process and if possible, you need to get it right the first time. If you tend to be careless, your productivity will be zero. Therefore, consider the tips mentioned above to achieve success in every core drilling project.

Korona, Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Käsidesi, facemask ja muut

Muovia on käytetty koronalta suojautumisessa lukuisin eri tavoin. Muovin käyttäminen onkin lisääntynyt valtavasti vuonna 2020. Pelkästään Yhdysvalloissa muovin kulutuksen arvioidaan kasvaneen jopa 300 %. Tämä on huolestuttavaa, sillä iso osa muovista päätyy meriin. Jo nyt Välimereen päätyy WWF:n mukaan muovia vauhdilla, mikä vastaa 33 800 muovipulloa minuutissa.

Kasvomaskit ja kertakäyttökäsineet ovat muovia

Koronavirus on kasvattanut kasvomaskien ja kertakäyttökäsineiden kysyntää valtavasti. Kasvomaskia suositellaan käytettävän aina, kun ei ole mahdollista noudattaa 1,5–2 metrin turvavälejä. Kertakäyttökäsineillä voi suojata itsensä esimerkiksi kaupassa tai terveysasemalla. Airbnb antoi majoittajille ohjeet käyttää kertakäyttöhanskoja vuokrakohdetta siivotessa, lakanoita vaihtaessa ja asiakkaille tarkoitettuja lakanoita kaappiin laittaessa.

Kasvomaskit tehdään yleensä polypropyleenista, minkä elinkierto on 450 vuotta. Kasvomaskeja voi verrata ekologiseen aikapommiin, mikä jättää jälkeensä pysyviä ympäristövaikutuksia.

Muovia voidaan käyttää myös asiakkaita ja asiakaspalvelijoita erottavissa, läpinäkyvissä levyissä. Tällainen muovi kestää käyttöä pitkään, toisin kuin kertakäyttöhanska.

Kasvomaski ei muuten ole kertakäyttöinen. VTT julkaisi juuri tutkimuksen, minkä mukaan kertakäyttömaski kestää noin 10 pesua ollen silti yhtä suojaava kuin kankainen maski. Älä siis heitä maskia pois yhden käyttökerran jälkeen, vaan pese se pyykinpesukoneessa 60 asteessa – tai keitä sitä tovi kattilassa. Näin vähennät muovin kulutusta omalta osaltasi, mutta voit silti suojata itsesi koronalta. Kangasmaskin käyttö on toinen vaihtoehto.

Noutoruokaa ja verkkoshoppailua

Ravintoloissa syömistä pidetään riskialttiina. Ravintolat olivat Suomessakin pitkään kiinni keväällä. Moni on siirtynyt tilamaan noutoruokaa, ja noutoruokahan pakataan kertakäyttöisiin muoviastioihin ja -pusseihin. Mukana saattaa olla muovipulloja, yksittäispakattuja maustekastikeannoksia ja kertakäyttöaterimia.

Kertakäyttömuovin kulutus on kasvanut valtavasti esimerkiksi Bangkokissa. Thaimaan pääkaupungissa käytettiin huhtikuussa yli 60 % enemmän muovia kuin vuotta aikaisemmin.

Suomessakin on kielletty hakemasta uutta hanajuomaa samalla lasilla. Starbucks kielsi kestokuppien käytön, joten take away -kahvi on pakko ottaa kertakäyttömukiin, missä on muovinen kertakäyttökansi. Yhdysvalloissa ja Britanniassa kiellettiin kestokassien käyttö, joten ruokaostokset on pakko pakata kaupasta ostettavaan kassiin.

Korona sai suomalaisetkin innostumaan verkko-ostoksista. Suomessa ostettiin koronakeväänä muun muassa seksileluja, remonttitarvikkeita ja sisustustuotteita. Myös ekologisten vaatteiden kysynnässä havaittiin kasvua, mutta postitettavat tuotteet on yleensä pakattu muoviin. Pakkausmuovien kierrättäminen on hankalaa.

Muovia voidaan nyt käyttää surutta, sillä muovin valmistaminen on tällä hetkellä varsin halpaa. Myös Kivelän muovin hitsaus on varmasti huomannut muovin hinnan halpenemisen. Muovin valmistuksessa käytetään öljyä, minkä kysyntä on laskenut merkittävästi lentomatkustuksen vähennyttyä. Kierrätysmuovi on kalliimpaa, joten sen suosio on vaarassa romahtaa.

Koronalta voi suojautua muutenkin kuin muovilla

Koronalta voi suojautua pesemällä kädet, sulkemalla suunsa ja välttämällä kasvojen alueen näpräämistä (mikä vähentää myös ihon epäpuhtauksien syntymistä).

Kun vaahdotat saippuaa käsissäsi ainakin 20 sekuntia, pääsee saippuan rasva tappamaan bakteerit ja jopa koronaviruksen.

Kasvojen koskettelu voi viedä taudinaiheuttajat sisälle kehoon, joten kasvoja kannattaa koskettaa vasta huolellisen käsienpesun jälkeen.

Suun sulkemisella viittaamme siihen, että nyt jos koskaan on aika opetella nenähengittäjäksi. Nenän oma puolustusjärjestelmä tuhoaa viruksia, bakteereita ja sieniä. Lisäksi on huomion arvoista, että nenähengitys on määrältään pienempää kuin suuhengitys. Tällöin ilman epäpuhtauksia ja taudinaiheuttajia kulkeutuu vähemmän keuhkoihin. Nenähengitys poistaa vähemmän hiilidioksidia, ja hiilidioksidilla on roolinsa tulehdusten hillitsijänä.

Nenähengittämistä voi opetella. Jos esteenä on tukkoinen nenä, hoidata se kuntoon joko luonnonmukaisin konstein (kuten nenän huuhtelu suolakannulla) tai lääkkeillä.

Muita keinoja koronalta suojautumiseen

Käsienpesu

Muita keinoja suojautua koronalta ovat käsien desinfiointi, turvavälien ylläpitäminen ja sosiaalisten kontaktien sekä matkustamisen vältteleminen. Pomminvarmaa keinoa koronalta suojautumiseen ei ole, mutta yksi ihminen voi tehdä paljon suojatakseen itsensä ja muut.

Vaikka et uskoisi sairastuneesi koronaan, kannattaa nuhaisena pysytellä kotosalla. Nuhakin tarttuu, ja nuhan saaneet ihmiset saattavat elää päiväkaupalla koronan pelossa, ovathan koronan ja tavallisen flunssan oireet hyvin samankaltaiset. Flunssan levittäminen muihin ihmisiin voi sotke heidän työ- ja perhekuvioitaan, joten on huomaavaista pysytellä kotosalla tukkoisena, kuumeisena tai kurkkukipuisena.

Koronavilkku-sovelluksesta voidaan olla montaa mieltä, mutta se on yksi tapa suojata läheisensä koronalta. Jos sovellus kertoo sinulle, että olet ollut koronaan sairastuneen henkilön lähellä, tiedät noudattaa varotoimenpiteitä mahdollisen tartunnan levittämisen ehkäisemiseksi.

Kulttuuri, Yleistä

Suojelu

Koronakevät on takana, ja kesän mittaan esimerkiksi kokoontumisrajoituksia on voitu höllentää. Nyt on kuitenkin odotettavissa, että koronan toinen aalto tuo rajoitukset takaisin. Nyt ei ole se paras mahdollinen hetki alkaa suunnitella häitä tai muita isoja tapahtumia.

Hautajaiset ovat tapahtuma, jota ei suunnitella iloisin mielin. Hautajaiset on pidettävä pian omaisen kuoltua – omaisen, jonka kuolema ei ehkä ollut millään muotoa odotettavissa. Hautajaisia ei voi siirtää hamaan tulevaisuuteen, sillä vainaja on saatava haudattua ja omaisten on saatava pitää edes jonkinlaiset hautajaiset voidakseen edetä surutyössään. Hautajaiset, muistotilaisuus ja haudalla käyminen ovat osa prosessia, jossa luovutaan läheisestä ihmisestä.

Hautajaisia on – ainakin tähän asti – voitu pitää koronasta huolimatta. Tamperelainen hautaustoimisto osaa auttaa kaikissa käytännön järjestelyissä nyt ja tulevaisuudessa – silloinkin, vaikka koronan uusi aalto aiheuttaisi aiempaa tiukempia kokoontumis- ja etäisyysrajoituksia. Toivottavasti näin ei kuitenkaan käy, vaan kaikki surevat omaiset saavat viettää omaisensa näköiset hautajaiset, eikä kenenkään lapsen, lapsenlapsen tai muun läheisen tarvitse osallistua hautajaisiin vain ”hengessä” tai videoyhteyden avulla.

Koronakeväänä pidettiin vain 10 hengen hautajaisia

Ruumisarkku

Olet saattanut olla suurissa hautajaisissa – sellaisissa, joissa kirkko on ollut täynnä, ja kukkalaitteiden laskeminen on kestänyt pienen iäisyyden. Koronakeväänä ei sellaisia pidetty, olivathan yli 10 hengen kokoontumiset pitkään kiellettyjä. Joillakin on pelkästään lapsia 15–20 kappaletta, puhumattakaan kaikista vävyistä ja miniöistä, lapsenlapsista ja lapsenlapsenlapsista. Hautajaisiin kutsutaan yleensä myös elossa olevat lähisukulaiset äidistä enoon ja serkuista lapsipuoliin. Tapana on kutsua myös vainajan ystävät, tuttavat, työtoverit ja muut, joiden kanssa hänen tiedettiin olevan paljon tekemisissä.

Koronakeväänä saatettiin monessa suvussa vääntää kättä siitä, kuka pääsee paikalle ja kuka ei. Yli 70-vuotiaiden oli ehkä alistuttava kohtaloonsa pysyä neljän seinän sisällä, mikä saattoi olla kova pala monelle vanhemmalle ihmiselle. Voi olla, että joissain tapauksissa arpa ratkaisi, ketkä pääsevät hautajaisiin ja muistotilaisuuteen. Onneksi nykyteknologia mahdollistaa hautajaisten striimaamisen – asia, mitä kukaan ei olisi ehkä ajatellutkaan tekevänsä vuosi, pari sitten.

Koronahautajaisissa ei halata

Hautajaisissa on tapana vähintäänkin kätellä vainajan lähiomaisia, ehkä jopa halata. Toisen ihmisen itku herättää usein halun halata tai ainakin koskettaa olkapäätä lohduttavasti. Koronakevään aikana halaaminen ei ollut mahdollista, eikä lähikontaktia suositella vieläkään (loppukesästä 2020). Hautajaisissakin pitää säilyttää turvaetäisyys, eli olla toisesta noin metrin päässä. Yskiminen ja aivastaminen pitää hoitaa hihan, mieluiten kertakäyttöisen nenäliinan avulla.

Parasta olisi, jos hautajaiset voitaisiin järjestää kokonaan ulkona. Loppukesästä ja alkusyksystä tämä vielä menetteleekin, mutta puheiden pitäminen ja virsien laulaminen ulkona eivät houkuttele enää ulkolämpötilan laskiessa pakkasen puolelle. Loppusyksyn ja talven hautajaiset tulee pitää sisätiloissa, turvaväleistä huomioiden (eli esimerkiksi ottamalla joka toisen penkkirivin pois käytöstä ja merkitsemällä jäljelle jääneisiin turvalliset etäisyydet).

Vielä meidän suomalaisten ei ole pakko käyttää kasvomaskeja, mutta maskin pitäminen on enemmän kuin suositeltavaa. Maski pitää heittää pois tai laittaa pesuun heti, jos sen riisuu. Mikäli hautajaisten jälkeen on muistotilaisuus, pitää vieraiden ottaa mukaan ainakin kaksi maskia. Toista maskia tarvitaan ruokailun jälkeen. Mikäli meinaa pitää puheen, tarvitsee vähintään kolme kasvomaskia. Ruokaa ottaessa kannattaa pyytää hiljaisuutta, jotta ruokien päälle ei lennä pisaroita.

Jos hautajaisten ja muistotilaisuuden järjestäminen tuntuu hyvin vaikealta, kannattaa harkita hautajaisten järjestämistä vain aivan pienelle piirille, ja tilaisuuden videoimista. Osanotot voi lähettää myös adressin ja kukkatoimiston lähetin avulla. Muistotilaisuuden voi periaatteessa pitää myöhemminkin – vain hautaamisen järjestämisellä on hoppu. Lain mukaan ruumis on haudattava tai tuhkattava ilman aiheetonta viivästystä.

Hautaustoimistosta arvokasta apua

Koronatilanne voi muuttua jo ensi viikolla. Hautaustoimistoissa ollaan todella hyvin kärryillä niin kokoontumisrajoituksista kuin kaikista muistakin koronan hautajaisille asettamista rajoituksista. Monilla hautaustoimistoilla on 24/7 päivystys ja neuvonta, joten hautajaisten järjestämiseen saa kaiken tarvittavan avun ja tuen. Hautaustoimisto huolehtii muun muassa vainajan hakemisesta (arkkua ei saa kuljettaa muulla kuin tähän tarkoitukseen rekisteröidyllä hautausautolla) ja pukemisesta, arkkuun laittamisesta ja monista muista käytännön asioista, joiden edessä ensikertalainen voisi tuntea olonsa kerrassaan neuvottomaksi. Hautaustoimisto osaa vinkata myös pitopalveluista, kukkakaupoista ja juhlatiloista, joista saa apua muistolaitteen ja muistotilaisuuden tiimoilta – myös koronan aikana.

Alkoholi, Terveys & hyvinvointi, Yleistä

Alkoholinkulutus Suomessa on laskenut viime vuosina. Promillelaskuri on tarpeeton yhä useammille nuorille, sillä monet nuoret aikuiset ovat absolutisteja. Onko syynä uskonnollisuus, alkoholin suhteellisen korkea hinta, terveysvalistus vai nyt trendikäs pyrkimys luontoyhteyteen, luonnonmukaisuuteen ja mahdollisimman puhtaaseen elämään – mene ja tiedä, mutta alkoholin kulutus Suomessa laski vuonna 2019 3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kyllä viiniä ja viskiä silti vedellään. Jos kaikki Suomessa juotu alkoholi muutetaan tilastoa varten sataprosenttiseksi alkoholiksi, joivat suomalaiset vuonna 2019 46 miljoonaa litraa alkoholia. Se tarkoittaa sitä, että jokainen 15 vuotta täyttänyt suomalainen olisi kitannut noin 8,2 litraa sataprosenttista alkoholia vuonna 2019. Jotkut juovat toistenkin edestä, sillä noin 10 % aikuisväestöstä ei käytä lainkaan alkoholia.

Varsinkin Lapissa turistien alkoholinkäyttö ja norjalaisten viinaralli tosin vääristävät tilastoja. Esimerkiksi Utsjoen tilastot antavat ymmärtää, että kaikki paikalliset joisivat 67 litraa puhdasta alkoholia per vuosi.

Alkoholinkulutus Suomessa viime vuosikymmeninä

Punaviini

Alkoholijuomien kokonaiskulutus on kasvanut viime vuosikymmeninä, vaikka aivan viime vuosina kulutus onkin kääntynyt laskuun. Kieltolaki oli voimassa vuosina 1919–1932 – tuolloin Suomessa ei saanut valmistaa eikä myydä alkoholia (kotipoltto-oikeus oli evätty jo vuonna 1866). Kieltolain kumoamisen jälkeen viinan juominen kasvoi kasvamistaan (1990-luvun lamaa lukuun ottamatta), kunnes tuli vuosi 2007. Mitä tapahtui vuonna 2007? Helsinki-Vantaalla mitattiin maaliskuun lämpöennätys, Mauritaniaan saatiin maan ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti, Helsingissä pidettiin Euroviisut, tupakkalaki kiristyi, Intia sai ensimmäisen naispresidentin ja Nelosen uusi maksukanava KinoTV aloitti toimintansa. Jostain syystä myös alkoholin käyttäminen vähentyi.

Alkoholin kulutuksen tilastot vuosien 1968 ja 2008 väliltä ovat erityisen mielenkiintoisia. Silloin tapahtui erityisen suuri muutos suomalaisten alkoholinkulutuksessa. Kulutuksen lisääntymistä tuki keskioluen vapauttaminen vuonna 1969 ja mietojen juomien ostoikärajan tiputtaminen 21 vuodesta 18 vuoteen. Tuona aikana miesten juominen kaksinkertaistui, ja myös naiset oppivat juomaan: naisten alkoholin kulutus kuusinkertaistui. Edelleenkin miehet juovat enemmän kuin naiset, sillä suomalaismiehiin uppoaa noin kolme neljäsosaa kaikesta Suomessa juodusta alkoholista.

Alkoholia käyttää aiempaa useampi, alkoholin käyttökerrat ovat tihentyneet ja määrät kasvaneet – myös nämä seikat käyvät ilmi tilastoista. Eniten kerralla juovat 20–29-vuotiaat – esimerkiksi vuonna 2016 tuon ikäisistä miehistä 26 prosenttia kertoi juoneensa vuoden aikana ainakin kerran vähintään 18 alkoholiannosta. Saman ikäisistä naisista 18 % oli juonut vuoden aikana ainakin 13 annosta kerralla. Eniten juova 10 % kuluttaa noin puolet kaikesta Suomessa käytetystä alkoholista, ja riskikäyttö on yleisempää miehillä kuin naisilla. 13 % suomalaisista juo yli riskirajojen, mitä ovat naisilla 7 annosta viikossa ja miehillä 14.

Yhä harvempi ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva nuori humaltui vuonna 2019, mutta 8- ja 9-luokkalaisilla humalahakuinen juominen on pysynyt melko lailla ennallaan vuoden 2015 jälkeen. Humalaan tulee ainakin kerran kuukaudessa vain noin 10 %, kun taas ammattikoululaisista 27 % juo humalahakuisesti ainakin kerran kuussa. Lukiolaisista kännää 18 %.

Alkoholi silti suomalaisten yleisin kuolinsyy

THL kertoo, että alkoholiin liittyvät kuolemat ovat koko 2000-luvun olleet työikäisten keskeisimpiä kuolemansyitä Suomessa. Alkoholiin liittyvät kuolemat eivät johdu vain humalasta ja alkoholimyrkytyksistä, vaan myös pitkäaikaisesta alkoholinkäytöstä ja sen aiheuttamista sairauksista, kuten maksasairauksista. Vuonna 2018 yhteensä 1683 suomalaista kuoli alkoholimyrkytykseen tai alkoholin aiheuttamiin tauteihin – valtaosa oli miehiä. Eniten alkoholi tappoi vuonna 2007 (samana vuonna, kun sen kulutus kääntyi laskuun). Silloin viina vei noin 2200 suomalaista.

Vakavat alkoholiongelmat mielletään usein vain työelämän ulkopuolella olevien, vakavasti alkoholisoituneiksi jo kaukaa tunnistettavien ihmisten pulmiksi. Alkoholin aiheuttamia sairauksia ja kuolemantapauksia esiintyy kuitenkin myös työssäkäyvillä ihmisillä, joiden ongelmat ovat korkeintaan lähipiirin tiedossa.

Suomalaiset ovat alkaneet arvostaa alkoholin laatua ja makua

Yksi iso muutos suomalaisten alkoholinkulutuksessa on se, että suomalaiset ovat alkaneet arvostaa alkoholin laatua ja makua. Erikoisoluet ovat korvanneet laatikollisen halvinta bisseä, ja viinejä käydään maistelemassa ulkomailla asti. Suomalainen juo silti edelleen kotonaan, ja usein puolisonsa kanssa. Eniten kuluu kaljaa, eikä sitä oteta ruokajuomana. Tuopillinen tai kaksi symboloi arjen vaihtumista vapaaksi. Lauantai-iltana kello 20–21 on se hetki, kun valtaosa suomalaisista käyttää alkoholia. Jos ottaa tuolloin huikat, toimii samoin kuin noin 840 000 muuta suomalaista.

Liiketoiminta, Yleistä

Auton myynti

Auton myyminen itse ei ole mikään helppo nakki. Myynti-ilmoituksen laatiminen ja auton puunaaminen edustavia kuvia varten vievät vain murto-osan kaikesta auton myyntiin kuluvasta ajasta. Hyvin harvoin ensimmäinen soittaja tulee paikan päälle katsomaan autoa ja sanoo ”otan tämän”. Jos näin käy, olet joko todellinen onnenpekka, tai myyt autoa huomattavasti alle sen markkina-arvon. Varaudu lukuisiin yhteydenottoihin, joista valtaosa ei johda mihinkään. Varaudu myös naurettavan alhaisiin tarjouksiin sekä erilaisiin vaihtokauppaehdotuksiin. Ihan kultakatriinalla leimallista autoa ei lie kukaan yritä saada, tuskin edes juhlamokalla. Kahvipaketin sijaan sinulle saatetaan tyrkyttää klapikonetta, vielä huonompaa autoa, mönkijää tai puutarhajyrsintä.

Varaudu myös renkaanpotkijoihin, jotka tarttuvat jokaiseen naarmuun ja haukkuvat autosi lyttyyn yrittäen saada alennusta. Jos hermot kestävät tämän ruljanssin, hyödyt taloudellisesti myymällä autosi itse. Autoliike ottaa välistä melkoisen provision, ja jos annat vanhan autosi vaihdossa, saat siitä usein huomattavasti vähemmän kuin pitäisi. 

Auton myynnissä toiselle kuluttajalle sovelletaan kauppalakia

Kun myyt autosi toiselle kuluttajalle, kaupassa sovelletaan kauppalakia. Kannattaa tutustua tähän lakiin hyvissä ajoin, niin vältyt ikäviltä yllätyksiltä. 

Ostajan vastuulla on tarkistaa auto huolellisesti, vähän niin kuin asuntokauppaakin tehdessä ostajan tulee tutkia asunnon kunto. Sinun eli myyjän pitäisi muistuttaa ostajaa tästä velvollisuudesta, mutta yleensä ostaja kyllä muistaa sen tehdä. 

Ennen kuin päästät ostajaehdokkaan koeajolle, ota tämän henkilötiedot ylös. Jos mahdollista, änkeä kyytiin – voithan samalla kertoa auton erikoispiirteistä, neuvoa peruutuskameran käytössä ja niin edelleen.

Jos päädytte molemmille osapuolille sopivaan hintaratkaisuun, laatikaa kirjallinen kauppakirja, mihin merkitään vähintäänkin myyjän ja ostajan henkilötiedot, auton kauppahinta ja sen maksuehdot sekä autossa mahdollisesti olevat viat ja puutteet. Jos autosta löytyy joitain uusia virheitä, on myyjä kauppalain mukaan niistä vastuussa. Ihan joka naarmua ei tarvitse korvata, mutta vakavat virheet kyllä. Jos yhteisymmärrystä ei löydy, voi ostaja viedä asian käräjille. 

Omistajanvaihdos hoidetaan nykyään sähköisesti Traficomin palvelussa. Jos sähköinen varmenne ei jostain syystä ole teille hyvä ratkaisu, voi omistajanvaihdoksen hoitaa myös rekisteriosan ilmoitusosalla ja asioimalla rekisteröintejä tekevällä katsastusasemalla.  

Miten tehostaa auton myyntiä?

Mitä on tapahtunut ennen kaupantekoa ja auton luovuttamista? Lue parhaat vinkit auton myymiseen ja myy autosi nopeammin – ja mahdollisesti myös paremmalla hinnalla!

Oikea hinta 

Hinnoittele autosi oikein, niin vältyt auton hintaa äimisteleviltä yhteydenotoilta ja lyhennät myyntiaikaa. Jos hinnoittelet auton alakanttiin, saattaa se mennä jo ensimmäisenä päivänä, mutta niin tuskin kannattaa tehdä. Selaa netissä saman merkkisiä ja mallisia, yhtä vanhoja ja saman verran ajettuja autoja koskevia myynti-ilmoituksia, niin saat käsityksen siitä, mitä sinun pösöstäsi tai volkkaristasi voisi pyytää. Tässä vaiheessa kannattaa olla realistinen, mutta voit hilata hintaa hiukan ylemmäs, jos autossa on uudet kesä- tai talvirenkaat, tai jos jokin iso remontti (kuten jakopääremontti) on juuri tehty. 

Pientä pintaremonttia ja paperitöitä 

Varaudu siihen, että asiakas testaa kaikkien nesteiden määrän ja polttimoiden toiminnan. Hän saattaa myös kysyä viimeaikaisia huolto- ja korjauskuitteja sekä sitä, onko autovero maksettu. Erityisen paljon auton ostajia kiinnostaa auton leima. Katsastuta auto ennen myyntiin laittamista, jos vain mahdollista. 

Autonpesu

Jos autossa on naarmuja, käsittele ne kuntoon. Pese ja vahaa auto hyvin, ja imuroi sisätila. Tyhjennä auto kaikesta ylimääräisestä krääsästä. Muoviosat saa näyttämään uudenveroisilta käsittelemällä ne laadukkaalla muovinhoitoaineella. Istuinten tahrat lähtevät kuivapesuaineella, ja umpiot voi hioa tai hiotuttaa kirkkaiksi. Jos haluat panostaa oikein kunnolla, vie auto myllytykseen ja pese tai pesetytä moottoritila. Harkitse myös rekisterikilpien uusimista – uudet kilvet vaikuttavat paljon auton antamaan yleisvaikutelmaan, eivätkä maksa kuin parikymppiä. 

Puhdas ja siisti auto on valmis kuvattavaksi. Kiinnitä huomiota taustaan ja valoon – esimerkiksi suora auringonpaiste saa aikaan liian suuria kontrasteja. Älypuhelimissa on nykyään ihan hyviä kameroita, joten sillä saa otettua hyvät myyntikuvat etuviistosta, takaviistosta ja sisältä. Ota ainakin yksi sisäkuva, mieluiten takapenkiltä ja niin, että kuljettajan selkänoja on kallistettu pois tieltä. Voit ottaa kuvan myös mittaristosta, huoltokirjasta ja korjauskuiteista. Kuvaa myös kauneusvirheet – tai moitteettoman ruosteeton helma. Kuvilla kerrotaan rehellisesti kaikista puutteista, mutta niillä voi myös osoittaa auton olevan ikäisekseen hyvässä kunnossa. 

Kulttuuri, Liiketoiminta, Yleistä

Vuoden 2020 alkupuoleen on vaikuttanut maailmanlaajuinen ongelma, nimittäin koronapandemia. Koronakriisi on laittanut monen maan talouden sekaisin, mutta se on vaikuttanut myös lukemattomien ihmisten henkilökohtaiseen elämään. Moni on menettänyt jonkun läheisensä, tai joutunut itse taistelemaan tautia vastaan. 

Myös työpaikkoja on mennyt alta. Koska laskut pitäisi maksaa ja ruokaakin saada pöytään, on uuden työn hakeminen monelle ajankohtaista. Uudelleenkouluttautuminen on yksi vaihtoehto. Vanhentuneeksi katsottavalla tutkinnolla on vaikea saada uutta työtä. Lisäkoulutus tai alanvaihto ja kokonaan uusien pätevyyksien hankkiminen voivat parantaa mahdollisuuksia työllistyä.

Opiskelujen aloittaminen tai uusi työpaikka saattavat vaatia muuttamista – kenties jopa toiselle puolelle Suomea. Muutitpa saman paikkakunnan sisällä tai tuhannen kilometrin päähän, on muuttaminen uuteen asentoon aina yhtä raskasta. Vuokraa auto muuttoa varten, tee muuttoilmoitus, pakkaa tavarat, soita sähköyhtiöön… tehtävien asioiden lista on loputon. Suomessa asuminen on kuitenkin siitä(kin) niin mukavaa, että apua löytyy helposti. Asiat hoituvat usein jo yhdellä puhelinsoitolla, joten ei kun luuri käteen ja soittelemaan muuttofirmaa, kotisiivouspalveluun ja sähkö- sekä vakuutusyhtiöön?

Muuttaminen korona-aikana

Facemask

Muuttaminen ei ole koskaan kovin helppoa, mutta koronakriisi ja poikkeustila tekevät siitä vielä hieman vaikeampaa. Teknologiset ratkaisut ovat kuitenkin kehittyneet niin huimasti, että monet asunnon vaihtoon liittyvät asiat voi hoitaa etänä. Tavaroiden pakkaamista ja pianon kantamista ei tietenkään voi hoitaa etänä, mutta esimerkiksi uuden vuokrasopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti. Tarvitset vain verkkopankkitunnukset! Myös asuntokaupat voi nykyään hoitaa etänä. Jokin aika sitten pankit mainostivat kovasti mahdollisuutta hoitaa lainaneuvottelu etänä, ja vieläpä ilta-aikaan. Uusinta uutta on hoitaa myös kauppakirjojen allekirjoittaminen sähköisesti.

Asuntonäytötkin voi hoitaa virtuaalisesti, mutta jos olet tosissasi kiinnostunut vuokraamaan tai ostamaan kyseisen kohteen, kannattaa sopia yksityisesittelystä paikan päällä. Alle 10 hengen kokoontumisia saa järjestää – täytyy vain muistaa hyvä käsihygienia ja aivastaa aina hihaansa. Koronavirus ei säily pinnoilla kovinkaan kauaa. Todennäköisintä on saada tartunta jonkun aivastaessa tai yskiessä lähistölläsi. 

Kun sopiva kohde on löytynyt ja tarvittavat asiakirjat laitettu kuntoon, voit siirtää kotivakuutuksen ja sähkösopimuksen uuteen kotiin puhelimitse. Jos muutat omakotitaloon, soita myös jätehuoltoyhtiölle ja tilaa tarvittaessa lisää puita tai lämmitysöljyä. 

Muuttofirmat kannattaa kilpailuttaa heti, kun muutto varmistuu. Voit pyytää tarjouksen muutosta puhelimitse tai lähettämällä verkkoviestin. Muuttolaatikoiden vuokraaminen on turvallista, sillä kuten sanottu, virus ei pysy elossa kauaa erilaisilla pinnoilla – varsinkaan vaihtelevissa lämpötiloissa.

Muuton voi teettää täyden palvelun pakettina

Pakettiauto

Perinteinen muutto hoidetaan lähipiirin voimin. Tavarat pakataan ties mihin nyssäköihin ja raahataan paikasta toiseen pakettiautolla tai peräkärryllä. Mitä kauemmas muutat, sitä parempi olisi vuokrata tarpeeksi iso muuttoauto kuljettajineen. Kuljettaja suostuu yleensä myös kantoavuksi, ja hän osaa peruuttaa ison kuorma-auton suorastaan mahdottomiltakin vaikuttaviin paikkoihin.

Saatat yllättyä, miten edullisesti voit saada muuttotyöntekijöitä auttamaan tavaroiden kantamisessa, tai jopa hoitamaan koko urakan puolestasi. Enää ei tarvitse pakottaa, lahjoa ja suostutella perheenjäseniä ja muita läheisiä muuttopuuhiin! Korona-aikana tuskin kukaan tulisikaan paikan päälle, onhan kaikki oman perheen ulkopuolisia ihmiskontakteja neuvottu välttämään. Kaupassakin pitäisi pysytellä kahden metrin päässä muista. Tällainen turvaväli ei muuttopäivänä onnistu, sillä pyykinpesukoneen siirtäminen, sohvan kantaminen ja muuttoautossa istuminen edellyttävät hyvin läheisiä kontakteja muihin ihmisiin. 

Jos haluat päästä muutosta mahdollisimman helpolla, voit tilata avaimet käteen -muuton, jolloin  muuttofirma huolehtii myös tavaroiden pakkaamisesta, huonekalujen ja valaisimien suojaamisesta sekä tavaroiden purkamisesta uudessa kodissa. Muuttotyöntekijät voivat yksin tein laittaa vaatteet kaappiin, kirjat hyllylle ja taulut seinille. 

Vanhan tai uuden kodin muuttosiivoustakaan ei tarvitse tehdä itse. Kotisiivouspalvelut toimivat yhä normaalisti tai ainakin lähes normaalisti. Soita, pyydä tarjous muuttosiivouksesta ja sovi avainten luovuttamisesta – ammattilainen tekee erinomaista jälkeä hyvin lyhyessä ajassa, joten mikään kovin suuri rahareikä muuttosiivous ei ole. 

Muuttopalvelusta ei saa kotitalousvähennystä, mutta jos teetät muuttofirmalla esimerkiksi taulujen kiinnittämisen, oikeuttaa se kotitalousvähennyksen hakemiseen. Myös siivouspalveluiden ostaminen on kotitalousvähennyskelpoista, jos siivousfirma kuuluu ennakkoperintärekisteriin. 

Minne mennä muuton ajaksi? Esimerkiksi kylpylät ovat kiinni, joten se ei ole vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on hotelli. Hotellit ovat alkaneet myydä päivähuoneita. Päivähuoneet on suunniteltu erityisesti etätyöntekijöiden työtiloiksi, mutta ne sopivat myös muuttoa paossa oleville. 

Kulttuuri, Matkustelu, Yleistä

Suomi

Suomi on kallis, sen ilmasto on karu ja suomalaiset vaikuttavat pääsääntöisesti melko sisäänpäinkääntyneiltä. Jotta saisi Suomesta töitä, tulisi yleensä osata suomen kieltä, mikä on todella hankala kaikkine synonyymeineen ja sijapäätteineen. Auktorisoitua kääntämistä voi käyttää moneen eri tarkoitukseen, mutta esimerkiksi asiakaspalvelijan tai myyjän on osattava suomea – tai ruotsia, jos ollaan maan ruotsinkielisissä osissa. Myös byrokratia hankaloittaa Suomessa asumista. Esimerkiksi oleskeluluvan saaminen ei ole helppoa, ja kansalaisuuden saaminen on vielä vaikeampaa.

Suomessa asuminen ja Suomeen sopeutuminen ei ole kovin helppoa ulkomaalaistaustaiselle henkilölle. Jos ei ole EU-kansalainen, luvassa on paljon paperisotaa. Työpaikan tai asunnon löytäminen tuskin sujuu hetkessä, vaikka olisikin kotoisin EU:sta.

Onko Suomessa opiskeleminen vaikeaa?

Ulkomaalainen opiskelija voi opiskella Suomessa vaihto-opiskelijana, tai suorittaa vaikka kokonaisen tutkinnon. Helsingin yliopistossa ja korkeakouluissa on jonkin verran ulkomaalaisia opiskelijoita. Helsingissä voi opiskella niin antropologiaa kuin vaikkapa eläinlääketiedettä.

Ulkomaalaisella opiskelijalla tulee olla vakuutus, opiskelupaikka, asunto ja rahaa, kun hän saapuu Suomeen. Maahanmuuttoviraston sivuilta selviää, tarvitseeko ulkomaalainen opiskelija myös oleskeluluvan. Suomalaiset opiskelijat saavat opintotukea, mikä koostuu opintorahasta, asumistuesta ja mahdollisuudesta halpakorkoiseen opintolainaan. Ulkomaalaisen opiskelijan pitää rahoittaa opiskelemisensa itse. Koska Suomi on kallis maa – varsinkin Helsinki tunnetaan todella kalliina kaupunkina –, vaihto-opiskelijoita ei ole kovin runsaasti. Yksiön vuokra Helsingissä voi olla tuhat euroa, ja ruokakaupan hinnat pöyristyttävät muita eurooppalaisiakin. Suomalaisen opiskelijan opintotuki ei aina riitä edes vuokraan, vaan opiskelijoiden on käytävä töissä opintojensa ohella. Ulkomaalainen opiskelija on siis paljon huonommassa asemassa kuin suomalainen, sillä hän ei saa opintotukea. Niin kauan kuin hän ei osaa suomea, on opintojen oheen sopivan työpaikan löytäminenkin hyvin vaikeaa. Monella ulkomaalaisella opiskelijalla onkin apuraha tai stipendi, minkä turvin hän voi rahoittaa opiskelunsa Suomessa.

Ulkomaalaisen opiskelijan vaikeuksia ovat myös asunnon löytäminen (edullisista vuokra-asunnoista on huutava pula isoissa kaupungeissa), työluvan saaminen ja lukukausimaksuista selviäminen. EU-maan, ETA-maan, Sveitsin tai Pohjoismaan kansalainen voi tehdä työtä opiskeluaikaan ilman rajoituksia tai lupaa.

Muiden maiden kansalaiset voivat tehdä töitä opiskelijan oleskeluluvalla, jos työ on tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyön tekemistä. Opiskelijan työluvalla voi myös tehdä lukukauden aikana osa-aikaista työtä. Kesä- ja joululomien aikana työ voi olla myös kokopäiväistä. Jos opiskelija ei ole EU-maan tai ETA-maan kansalainen, tulee hänen maksaa alemmista ja ylemmistä englanninkielisistä korkeakoulututkinnoista lukukausimaksu.

Onko Suomessa työskenteleminen vaikeaa?

Toisen EU-kansalaisen on helppo muuttaa Suomeen ja alkaa työskennellä siellä – jos siis onnistuu saamaan työpaikan. EU-kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa tai työlupaa. Jos hän asuu Suomessa yli 3 kuukautta, tulee hänen rekisteröityä asukkaaksi. Rekisteröityminen on käytännössä ilmoitusluontoinen asia, jos henkilöllä on työpaikka tai yritys, opiskelupaikka, pidempiaikainen perheside tai riittävästi rahaa.

Jos kyseessä on esimerkiksi venäläinen tai kiinalainen, tarvitsee hän oleskeluluvan. Oleskelulupaa varten tarvitaan työpaikka. Työpaikka ja oleskelulupa pitää olla haettuina jo ennen Suomeen tulemista. Kausityöntekijä hakee kausityölupaa Maahanmuuttovirastosta, ja sen voi saada enintään 9 kuukaudeksi. Jos työ on alle kolmen kuukauden keikka ja sen hakija on viisumivelvollisesta maasta, haetaan kausityöviisumia Suomen edustustosta.

Oleskeluluvan voi saada muullakin perusteella, esimerkiksi perhesiteiden perusteella. Riippuu oleskelulupapäätöksestä ja -kortista, saako henkilö työskennellä Suomessa, vai pitääkö hänen hakea oleskelulupaa myös työskentelyä varten. Maahanmuuttovirasto seuraa ulkomaalaisten oleskeluoikeuksia aktiivisesti, joten sääntöjä kannattaa noudattaa.

Kaunis nainen

Joskus on mahdollista työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa, eli pelkällä viisumilla. Turvapaikanhakija voi työskennellä oleskeltuaan maassa tarpeeksi pitkään, esimerkiksi kolme kuukautta.

Vaikka saisikin työpaikan ja oleskeluluvan työntekoa varten, voivat puoliso tai lapset jäädä lähtömaahan. Perheenyhdistäminen vaatii melko korkeat tulot, sillä Maahanmuuttovirasto haluaa varmistaa, että perheenyhdistämisen hakijalla on mahdollisuus elättää perheensä. Jos perheessä on kaksi aikuista ja kaksi lasta, hakijan pitää tienata nettona ainakin 2600 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa noin 4000 euron bruttopalkkaa, mikä on suomalaisittain jo todella paljon. Yli 50 % suomalaisista tienaa tätä vähemmän. Suomen yleisin ammatti on myyjä, ja myyjän tuntipalkka on noin 12 euroa: hänen bruttopalkkansa on siis noin 1800 euroa kuussa. Moni maahanmuuttaja työskentelee matalapalkka-aloilla, missä tuntipalkat voivat olla vain 9 euroa.

Liiketoiminta, Yleistä

Rahaa kädessä

Oletko aikeissa hakea lainaa netissä? Lainaa ei kannata ottaa suin päin, vaikka sen saakin ilman todella helposti. Netistä saatavaan lainaan kannattaa suhtautua yhtä vakavasti kuin pankkilainaankin. Molempiin on sitouduttava pitkäksi aikaa, kenties jopa vuosikymmeneksi tai vieläkin pidemmäksi ajaksi. Kun otat nämä asiat huomioon ennen lainan nostamista, tuo laina talouteesi mukavasti joustoa, mutta ei aja liian ahtaalle.

Tarvitsetko lainaa ollenkaan? 

Aivan ensimmäiseksi kannattaa miettiä sitä, tarvitseeko lainaa laisinkaan. Olisiko mahdollista joko tienata enemmän tai kuluttaa vähemmän? Lisätienestejä voi hankkia esimerkiksi henkilöstönvuokrausfirmojen kautta. Muutama tunti kaupan kassalla viikonloppuisin voisi riittää paikkaamaan taloudessa olevan vajeen – tai kerryttämään pesämunaa kaukomatkaan tai muuhun haaveeseen. Talouden ryhtiliike alkaa budjetin tekemisellä. Kun listaat paperille kaikki kuukausittaiset tulosi ja kiinteät menosi, näet, paljonko käteen jää. Kun summat on merkitty paperille, on helpompaa arvioida ja etsiä mahdollisia säästökohteita. Ainakin puhelinliittymä ja sähköfirma kannattaa kilpailuttaa. Voisiko lehtitilauksesta luopua; entä voisiko veden käyttämistä vähentää?

Kuinka suuren lainan tarvitsen?

Laskin

Mikäli olet yhä vakuuttunut siitä, että laina on paras vaihtoehto, on aika alkaa suunnitella lainan hakemista. Mikäli sinulla on antaa lainalle vakuuksia, on pankkilaina paras vaihtoehto. Pankeilla on toki pitkät käsittelyajat, mutta lainalle saa hyvän koron. Jos lainalla on kiire eikä vakuuksiakaan löydy, voi lainan hakea netistä. Mieti, paljonko lainaa tarvitset, ja kuinka suuren lyhennyserän taloutesi kestää. Tämäkin selviää edellisessä vaiheessa tehtyä budjettia tarkastelemalla. Ota huomioon, että lainan lyhennyksiin ja korkoihin on riitettävä rahaa silloinkin, jos joudut pidemmälle sairaslomalle, tai jos ilmaantuu muita isompia kustannuksia (kuten isompi autoremontti tai uuden jääkaapin osto). Älä hae liian suurta lainaa, äläkä valitse liian suurta lyhennyserää. Lainaa voi ja kannattaa ”maksaa etukäteen pois” tekemällä siihen ylimääräisiä lyhennyksiä. Tee ylimääräisiä lyhennyksiä varsinkin niinä kuukausina, kun käteen jää ylimääräistä rahaa esimerkiksi vanhojen vaatteiden myynnistä kirpputorilla.

Vertaile lainat huolella 

Seuraavaksi on aika tutustua netissä lainoja tarjoaviin rahoitusyhtiöihin. Vaihtoehtoja on kymmeniä, joten helpoin tapa vertailla niitä on täyttää lainahakemus jollakin lainojen kilpailutussivustolla. Yksi hakemus riittää, ja sen jälkeen voit alkaa odotella yhteydenottoja rahoituslaitoksilta. Tutki saamasi lainatarjoukset huolella. Tarkasta ainakin lainan todellinen vuosikorko, asiakaspalvelun tavoitettavuus sekä se, voiko lainaa lyhentää ylimääräisillä erillä ilman lisäkustannuksia. 

Lainan nimelliskorko ei kerro juuri mitään. Etsi siksi todellinen vuosikorko, mikä kertoo, kuinka paljon todellisuudessa maksat lainastasi. Todellisessa vuosikorossa on huomioitu tilinhoitomaksut, laskutuslisät, avauspalkkiot, vuosiveloitukset ja muut kulut, joiden osuus laskussa saattaa olla huomattavasti isompi kuin koron osuus. Lainan nimelliskorkoa voi pitää jopa markkinointitemppuna, sillä lainaa on helppo markkinoida, jos nimelliskorko on pieni. Lainan todelliset kustannukset saattavat kuitenkin olla lähes saman suuruiset sekä lainassa, minkä korko on 2 % kuin lainassa, minkä korko on 20 %, ja tähän syynä ovat nimenomaan lainaan liittyvät muut kulut. 

Valitse laina, missä on joustavimmat ehdot ja pienin mahdollinen todellinen vuosikorko. Lainojen vertailu saattaa säästää sinulta tuhansia euroja! Jos sinulla on jo valmiiksi kalliita lainoja, kannattaa ehkä ottaa edullista lainaa niin paljon, että saat maksettua pois vanhat ja kalliit lainasi. Näin maksat korkoja ja kuluja vain yhdestä lainasta, ja säästät rahaa joka kuukausi.

Mikä on joustoluotto?

Juostoluotto

Joustoluottoja tarjoaa esimerkiksi IPF Digital. Joustoluotto tarkoittaa sitä, että käytössäsi on esimerkiksi 4000 euron luottoraja, ja voi nostaa vapaasti omalle tilillesi joko koko summan tai vain osan siitä. Maksat korkoja ja kuluja vain tilillesi ottamastasi summasta. Kun maksat lainan pois, vapautuu luottoa taas käyttöön. Näin sinun ei tarvitse joka kerta hakea lainaa uudestaan, vaan voit aina palata tämän ”vararahaston” pariin. Joustoluoton toimintaperiaate on siis pitkälti samanlainen kuin luottokortissa. IPF Digitalin joustoluotossa ei ole avausmaksua, ja tilinhoitomaksu vaihtelee 0,75–12 €/kk. Vuotuinen nimelliskorko on tällä hetkellä 19,92 %, mutta lainan kulut nostavat 1500 euron lainan todellisen vuosikoron 29,97 prosenttiin.

Kertaluotto on nimensä mukaisesti kerralla tilille siirrettävä lainasumma. Kun olet maksanut kertaluoton pois ja tarvitset uutta lainaa, tulee sinun aloittaa lainan hakuprosessi alusta.