Yhteisöllisyys on avain nuorten hyvinvointiin

Keravan kaupunki ja sen suurin työnantaja Sinebrychoff löysivät toisensa, kun tavoitteena oli turvata lasten ja nuorten harrastusten jatkuminen, jos perhe kohtaa taloudellisia vaikeuksia. Syntyi Sinebrychoffin harrastestipendi, joka auttaa pitämään nuoret kiinni tervehenkisessä yhteisöllisessä harrastamisessa ja etäällä pussikaljasta.

Keravan kaupungin liikuntapalvelujohtaja Päivi Valtonen

Keravan kaupungin liikuntapalvelujohtaja Päivi Valtonen

 

”Keravalla kaikki harrastusmahdollisuudet ovat lähellä, kyykästä krikettiin”, hymyilee Päivi Valtonen, kaupungin liikuntapalvelujohtaja. Ja tosiaan, Keravalta löytyy muun muassa maan ainoa luonnonnurmikenttä krikettiä varten. Kaupungin 35 000 asukkaasta noin 10 000 kuuluu paikallisiin urheiluseuroihin ja tarjolla olevat liikuntapalvelut ovat ensiluokkaisia. Perinteikäs Keravan urheilijatkin täyttää kuluvana vuonna 100 vuotta.

Valtonen ei silti ole aivan tyytyväinen. ”Sama polarisaatio, joka näkyy kaikkialla muualla, on totta myös täällä. On se joukko, joka käy hurjilla kierroksilla – ja sitten on niitä, jotka eivät tee mitään. Miten saisimme passiivisen väestön mukaan?”

Keravalla ei ole vain tyydytty kyselemään, vaan vastauksia etsitään aktiivisesti. Tänä vuonna käynnistetään yhdessä urheiluseurojen kanssa matalan kynnyksen toiminta, joka tähtää nimenomaan terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Esimerkki voisi olla koko perheen temppurata paikallisessa koulussa aina sunnuntaisin: kivaa, ei kilpailevaa ja aina yhteisöllistä.

”Toivon muutenkin, että seurat kääntäisivät osan toiminnastaan tähän suuntaan. Että aina ei heti kiinnitettäisi numerolappua rintaan”, sanoo Valtonen, joka on itse aktiivinen crossfit-harrastaja.

Seuroihin, joita Keravalta löytyy 54 kappaletta, liittyy myös Valtosen toinen pohdinnan aihe. Suomalaisen urheilun ja kansanterveyden selkäranka ovat olleet urheiluseurat ja erityisesti niiden aktiivit, jotka ovat pyyteettömästi kantaneet huolta erityisesti lasten ja nuorten valmentamisesta, huollosta, liikuntapaikoista, ottelumatkoista ja niin edelleen. Nyt lajien määrä kasvaa, vanhemmat suhtautuvat seuroihin välillä vaativasti kuin asiakkaat, kilpailu varainhankinnassa on kovaa, seura-aktiivit ikääntyvät ja vapaaehtoinen kansalaistoiminta on muutenkin vähenemään päin.

”Mietin, miten voisimme tukea seurojen vapaaehtoisten jaksamista. Se kuvio ei ole helppo, mutta se on avain urheilutarjontaan ja terveyteen”, pohtii Valtonen.

Miten turvata mielekäs tekeminen, kun on vaikeaa?

Yksi erityinen, mutta tärkeä, haaste on lapsen tai nuoren harrastuksen jatkuminen silloin, kun perhe kohtaa taloudellisia vaikeuksia. Kysymys on sekä rahasta että henkisestä tuesta vaikean vaiheen aikana.

Keravan suurin työnantaja, yhteiskunnallisesta aktiivisuudestaan jo kohta 200 vuoden ajan tunnettu Sinebrychoff on kehittänyt yhdessä Keravan kaupungin kanssa täsmälääkkeen tähän ongelmaan. Yhtiö jakaa vuosittain harrastestipendejä, jotka mahdollistavat 7–17-vuotiaiden keravalaisten harrastetoiminnan silloinkin, kun perheellä on taloudellisesti tiukkaa.

Alkusysäys stipendille saatiin vuonna 2009, kun Sinebrychoff vietti 190-vuotisjuhliaan ja oli kutsunut Keravan valtuuston tutustumaan panimoon. Yksi vieraista oli Sari Pesu, vihreä kaupunginvaltuutettu ja sairaanhoitaja, joka työskenteli HUSin psykiatrisella osastolla. Keskustellessaan Sinebrychoffin yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan Marja-Liisa Weckströmin kanssa Pesu mietti ääneen, mitä olisi mahdollista tehdä vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastuksen tukemiseksi. Voitaisiinko kenties perustaa stipendi juuri tähän tarkoitukseen?

Kysymys osui oikeaan osoitteeseen. Sinebrychoffin tavoite on, että alaikäiset eivät juo alkoholia, mikä on myöhemmin myös kirjattu yhtiön Together Towards Zero -ohjelmaan. Parhaaksi käytännön keinoksi estää pussikaljoittelu ja muu alaikäisten juominen on arvioitu mielekäs tekeminen. Siksi ajatus stipendistä, jolla tuettaisiin nimenomaan niiden harrastamista, joille se ei ehkä ole taloudellisesti mahdollista, tuntui Weckströmistä heti hyvältä.

Jokainen tarvitsee oman porukan

Hyvästä tuumasta siirryttiin nopeasti toimeen ja, kun käytännön asioista oli sovittu Keravan kaupungin Päivi Valtosen kanssa, ensimmäiset stipendit jaettiin jo seuraavana vuonna.

Apurahaa hakee vuosittain noin 150 lasta tai nuorta ja sen saa 80 % hakijoista. Hakuaika on aina loppusyksystä, ja tietoa levitetään perheisiin kaikkia mahdollisia kanavia pitkin. Kuukauden hakuajan jälkeen hakemukset käsitellään Keravan kaupungilla ja lopullinen jakopäätös tehdään puolen päivän istunnossa Sinebrychoffilla. ”Se on tunnepitoinen iltapäivä ja aikamoinen realismin välittäjä”, sanoo Valtonen, joka on useana vuonna osallistunut jakokokoukseen.

Stipendi pyrkii kattamaan saajansa harrastukseen osallistumiskulut kevätkauden ajan. Välineitä tämä stipendi ei korvaa. Aikaisemmin ongelma oli vuoden loppupuoliskon kustantaminen, mutta siihen on hiljattain löytynyt ratkaisu kaupungin saaman testamenttilahjoituksen muodossa. Jatkossa rahaa riittää ainakin kolmeksi vuodeksi myös syyskaudelle.

Sinebrychoffin stipendin hakuehdoissa ja jakotilanteessa kiinnitetään huomiota siihen, että harrastaminen tapahtuu ohjatusti yhdessä muiden kanssa. ”Yhteisöllinen näkökulma on tässä tärkeä”, sanoo Weckström. ”Tuettavassa harrastuksessa ihmisellä pitää olla muita ympärillä ja aikuisia ohjaamassa. On tärkeää tuntea kuuluvansa johonkin porukkaan.”

(Visited 58 times, 1 visits today)

Comments are closed.