Nuorten alkoholinkäyttö

Ajankohtainen Kolmonen: infografiikka / nuoret ja alkoholi

Nuorten alkoholinkäytössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Juominen aloitetaan myöhemmin kuin ennen ja esimerkiksi 14-vuotiaista enää 8% on ollut humalassa. Kokonaan raittiiden nuorten määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut samassa ajassa ja suuria määriä alkoholia nautitaan yhä harvemmin.

Vielä kaksikymmentä vuotta sitten Suomen nuoret kuuluivat eniten alkoholia juovien joukkoon koko Euroopassa. Toisin kuin muissa kärkimaissa, Suomessa nuorten juominen on kuitenkin vähentynyt merkittävästi – jopa siinä määrin, että Suomen ohi “kärkisijoille” on noussut nyt muita maita.

Yhtä selkeää selitystä nuorten alkoholin kulutuksen muutoksille tuskin on olemassa. Osaltaan sitä on selitetty saatavuuden rajoittamisella ja aikuisten kiristyneellä suhtautumisella nuorten juomiseen. Mutta myös kulttuurissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nuorten piirissä humalassa heilumista ei enää nähdä yhtä kiinnostavana, eikä ryhmäpaine juomiseen ole enää niin vahva kuin aikaisemmin; samaan porukkaan mahtuu hyvin niitä, jotka juovat sekä niitä, jotka eivät juo. Muutokset nuorten rahan- ja ajankäytössä uskotaan myös vaikuttavan juomiseen – suurimpana yksittäisenä muutoksena on sosiaalisessa mediassa käytetty aika.

Vaikka nuorten alkoholinkäyttö onkin muuttunut paljon kuluneen kahden vuosikymmenen aikana, paljon kysymyksiä on edelleen ilmassa. Tutkimukset osoittavat, että vähemmän nuorena juoneet ikäluokat eivät kuitenkaan näytä jatkavan tätä trendiä aikuistuttuaan, vaan alkoholinkäyttö yleistyy normaalille, edellisten sukupolvien tasolle. Ja kun alaikäisten juomisesta puhutaan, nousee aina yksi kysymys ylitse muiden: kuka ostaa nuorille alkoholia?

(Visited 198 times, 1 visits today)

Comments are closed.