Video: Kristiina Hannula, EHYT ry – ”Ehkäisevä työ tulisi halvemmaksi ja olisi inhimillisesti kestävää”

“Suomalainen alkoholikulttuuri näyttää vähän erilaiselta, kun katsotaan eri paikoista Suomea”, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula. Hannula näkee, että kärjistäen kaupungeissa nautitaan alkoholia “maku edellä”, kun taas maaseudulla ihmiset juovat alkoholia puhtaasti humaltuakseen. Yksi yhteinenkin piirre suomalaisesta alkoholikulttuurista löytyy – ollaan sitten missä päin maata tahansa. “Asenne on se, että humalassa voin tehdä mitä haluan. Humala ei ole paheksuttua, kuten esimerkiksi Italiassa.”

EHYT ry yrittää työssään nimenomaan kohdata parhaalla mahdollisella tavalla nämä kaikki erilaiset ihmisryhmät. “Esimerkiksi nuorten kohdalla, yritämme koko ajan tutkia ja selvittää minkälaisia alakulttuureja siellä on ja sitä kautta sitten lähestyä”, Hannula kertoo. “Kun EHYT tekee sitä kohtaavaa työtä ja valistustyötä, niin me haluamme herätellä ihmisiä. Me emme kerro, että alkoholia ei saa juoda. Se ei ole meidän tavoitteemme, että alkoholia ei käytettäisi lainkaan, vaan haluaisimme, että siitä tulisi mahdollisimman vähän haittoja.”

Hannula puhuu nimenomaan tasapainosta: alkoholin aiheuttamat haitat pitäisi suhteuttaa alkoholin tuomiin positiivisiin asioihin. Ehkäisevän työn rooli on tässä tavoitteessa keskeinen, mutta rajallisten resurssien maailmassa, se jää valitettavan usein liian pienelle huomiolle. “Ennaltaehkäisevän työn syys-seuraussuhteet ovat hyvin pitkiä. Kun kunnissa on kaikkialla pulaa rahasta, ei ole kovin helppoa tehdä suunnanmuutoksia, että satsataankin enemmän ehkäisevään työhön, kun niitä tulipalojakin on sammutettavana.” Hannula kuitenkin muistuttaa, että ehkäisevä työ tulisi pitkällä tähtäimellä edullisemmaksi ja ennen kaikkea se olisi inhimillisesti kestävämpää, kuin haittojen hoitaminen.

Hannula puhuu paljon nuorista ja heihin vaikuttamisesta. EHYTin julkaisuissa tulee nuorista ja lapsista puhuttaessa usein esiin termi “päihteetön ympäristö”. Mitä Hannula tällä tarkoittaa? “Mielestäni jos alkoholia nautitaan humaltumistarkoituksessa ja aikuinen haluaa humaltua, niin silloin se pitäisi tehdä selkeästi niin, että lapsi ei ole siinä paikalla.”

Yleisen ilmapiirin Hannula näkee kuitenkin positiivisena. “Kyllä näkisin, että sellaista toisista huolehtimista on paljon Suomessa. Sieltä löytyy taustalta se, että meillä on kuitenkin hyvin asiat. Sellaista sääntelyä, johon osaltaan suomalainen yhteiskunta perustuu, ei sitä pidä hävetä. Se tuo hyvinvointia ihan siihen tavalliseen arkeen, ihan meille kaikille.”

(Visited 347 times, 1 visits today)

Comments are closed.