Professori Minna Halme: ”Ekologisissa kysymyksissä näkyy jo vastuullisuusinnovaatioita”

Sinebrychoff julkaisi Kansalainen Sinebrychoff 2016-raportin toukokuussa. Raportti kertoo yrityksen työstä kestävän kehityksen hyväksi. Toimitusjohtaja Pekka Tiainen kirjoittaa raportin katsauksessa, että ”kun sinebrychoffilaiset valmistavat juomia, ne tulevat kaikkein parhaiten ja vastuullisimmin valmistettua.”

Ajankohtainen Kolmonen antoi raportin luettavaksi Aalto-yliopiston vastuulliseen liiketoimintaan erikoistuneelle johtamisen professorille Minna Halmeelle. Mihin asioihin Halmeen huomio raportissa kiinnittyi ja miten hän arvioi raportin onnistuneen?

”Raportista huomaa, että Sinebrychoffilla on ajateltu paljon asioita ja otettu huomioon sellaisia kysymyksiä, jotka mielestäni on hyvin olennaisia mille tahansa yritykselle”, Halme sanoo.

Hyvinä asioina hän nostaa esiin hiilidioksidin talteenottoprosessin ja Sinebrychoffin pyrkimyksen hiilidioksidiomavaraisuuteen.

”Juomateollisuuteen liittyen olin iloinen siitä, että raportissa puhuttiin vesiasioista paljon ja että siinä asetetaan tiukkoja tavoitteita. Sitä ei helposti tule suomalaisesta näkökulmasta pohtineeksi, että kuinka paljon maailmassa näitä juomia tuotetaan vesiköyhillä alueilla ja minkälainen globaali ongelma vesipulma on. Sen takia on tärkeää mitä tehokkaammin saadaan tuotettua yksi juomalitra.”

”Seuraan näitä tehokkuuslukuja tiiviisti ja olen viimeksi kuullut jostain Intian tai Kiinan Coca-Colan tilanteista luvun 5 litraa. Ja nyt se Sinebrychoffilla oli 2,5! Ajattelin siinä kohtaa, että wau, tässä ollaan edetty aika paljon”, Halme iloitsee.

Samoin pakkauskokojen pienentäminen ja puukuitupullojen kehitysprojekti saavat professorilta kiitosta.

”Jos pystymme alumiinitölkkejä ja muovipulloja korvaamaan puukuitupohjaisilla materiaaleilla, niin se on iso harppaus siihen suuntaan, että pakkausten ekologinen jalanjälki pienenee.”

Halme huomauttaa, että raportin ulkopuolelle jäi vielä joukko vaikeita kysymyksiä, johon tulevaisuudessa tulisi ottaa kantaa. Samoin hän jäi kaipaamaan yhtä, selkeää haastavaa visiota, jota Sinebrychoff lähtisi toteuttamaan.

Halme jäi myös kaipaamaan kannanottoa virvoitus- ja energiajuomien kulutuksesta ja terveysvaikutuksista, jotka rajautuivat tämän raportin ulkopuolelle. Sinebrychoffin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja-Liisa Weckström kertoo, että raportti keskittyy Carlsbergin painopistealueisiin, jotka ovat energia ja ilmasto, vesi, vastuullinen juominen ja työsuojelu. ”Vastuullinen juominen ymmärretään olutkonsernissa alkoholiin liittyväksi, mutta me Sinebrychoffilla haluamme jatkossa tuoda siihen mukaan myös virvoitusjuomat”, Weckström sanoo ja kiittää Halmeen palautteesta. ”Yritämme ensi kerralla olla luovempia ja venytämme raporttia tältä osin, jotta kaikki tarinat ja tekemiset tulisivat selkeämmin esille. Teemme yhteistyössä Coca-Cola Finlandin kanssa paljon noita asioita, joita Halme kaipasi, joten tähän palaamme ensi vuonna kun kirjoitamme 2017:sta raporttia.”

Yleisesti Halme toivoisi alkoholi- ja virvoitusjuomien valmistajilta lisää innovaatioita liittyen vastuullisuuteen. ”Eli otetaan joku ympäristö- tai sosiaalinen ongelma innovoinnin lähteeksi ja pyritään keksimään siihen joku uusi tuote, uusi palvelu tai uusi liiketoimintamalli. ”

Halme näkee, että Sinebrychoffilla olisi hyvät mahdollisuudet ryhtyä innovaattoriksi.

”Näissä ekologisissa kysymyksissä innovointia näyttä jo tapahtuvan. Esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja uudelleen käyttö omissa prosesseissa kuulostaa juuri sellaiselta prosessi-innovaatiolta, jota mielellään näkisi enemmän.”

(Visited 74 times, 1 visits today)

Comments are closed.