Alkoholilain valmistelu

A3_lainvalmistelu_04

Uuden alkoholilain valmistelu on parhaillaan käynnissä. Alkoholilain valmistelu käynnistyi sosiaali- ja terveysministeriössä viime lokakuussa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (Keskusta) johdolla. Vanha alkoholilaki on vuodelta 1994 ja sen nojalla annetuissa 15 asetuksessa. Yksi uuden lain keskeisiä tavoitteita on viedä sääntelyä asetuksista itse lakiin sekä päivittää laki nykyisen perustuslain mukaiseksi. Lainuudistus pyrkii myös purkamaan turhia ja kankeita normeja.

Alkoholilain uudistustyö käynnistyi sosiaali- ja terveysministeriön koolle kutsumalla työpajalla, jossa parikymmentä eri tahoa keskusteli näkemyksistään alkoholilakiin liittyvistä teemoista. Kuten aina, uusi laki yrittää löytää tasapainon kansanterveydellisten kysymysten ja toisaalta liiketoimintaa rasittavien rajoitusten välillä.

Lue: Panimoteollisuus haluaa eroon ns. kahden kuukauden säännöstä

Tämän vuoden helmikuussa Juha Rehula luovutti lain pohjaesityksen Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmälle. Pohjaesityksessä ehdotettiin erityisesti joidenkin ravintoloita koskevien säännösten vapauttamista. Alkon monopoliasemaan pohjaesitys ei ole ehdottamassa muutoksia, mutta Alkon aukioloaikoihin se toisi vapautusta. Myös kysymykset mainonnasta ovat jäämässä tässä vaiheessa lakiesityksen ulkopuolelle. Lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle, jonka jälkeen palaute kerätään ja julkaistaan. Eduskunnalle lakiesityksen oli tarkoitus siirtyä kesällä.

Toukokuussa hallituspuolueet astuivat julkisuuteen kertoakseen, että yhteisymmärrys alkoholilain uudistuksista oli syntynyt. Yksi merkittävimmistä esitetyistä uudistuksista on 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynnin vapauttaminen ruokakauppoihin. Vapautuksia on myös luvassa Alkon aukio-olo aikoihin sekä maltillisesti myös mainontaan.

Lue: Historiallisia uudistuksen tuulia alkoholilakiin

Eduskunnan hyväksyttyä lakiesityksen, alkoholilain valmistelu etenee normaalin lainvalmisteluprosessin mukaisesti. Viime kädessä lain vahvistaa tasavallan presidentti ja voimaan uusi alkoholilaki voisi tulla vuoden 2017 alusta alkaen.

(Visited 204 times, 1 visits today)

Comments are closed.